Vlaanderenis werk

Ziekenhuizen

AZ Alma heeft een samenwerkingsverband met volgende ziekenhuizen en psychiatrische centra:

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

 • Deelovereenkomst klinisch netwerk beroertezorg.
 • Associatieovereenkomst inzake cardiale pathologie B.
 • Deelovereenkomst klinisch netwerk cardiologie.
 • Samenwerkingsvoorstel Cardiologie - Cardiochirurgie AZ Sint Jan Brugge - Oostende AV - AZ Alma.
 • Oprichting van een centrum voor Zorgprogramma Cardiale Pathologie B2 in AZ Alma.
 • Deelovereenkomst tussen de diensten gastro-enterologie van AZ Sint-Jan AV campus Brugge en AZ Alma.
 • Overeenkomst tussen multidisciplinaire behandelcentra voor chronische pijn.
 • Netwerkovereenkomst (Ziekenhuisnetwerk KOM)

Website: azsintjan.be

AZ Sint-Lucas Brugge

 • Regionale samenwerkingsovereenkomst tussen de ziekenhuislaboratoria behorende tot “vzw Elisabeth Ziekenhuis-Heilig Hartkliniek”, “vzw Gezondheidszorg Oostkust”, “vzw Algemeen Ziekenhuis St. Lucas”.
 • Regiosamenwerking diensten klinische biologie vzw AZ Alma, vzw Gezondheidszorg Oostkust, vzw AZ St. Lucas Brugge m.b.t. 3 criteria.
 • Toekomstvisie regionale samenwerking vzw AZ Alma, vzw Gezondheidszorg Oostkust, vzw AZ St. Lucas Brugge.

Website: stlucas.be

AZ Sint-Lucas Gent

 • Overeenkomst betreffende het zorgprogramma voor borstkanker/borstkliniek.
 • Overeenkomst op vlak van neurochirurgie.
 • Samenwerkingsovereenkomst oncologie.
 • Intentieverklaring voor de samenwerking tussen de diensten pathologie van AZ Alma en AZ Sint-Lucas Gent.
 • Overeenkomst tussen multidisciplinaire behandelcentra voor chronische pijn.
 • Overeenkomst radiotherapie.
 • Samenwerkingsovereenkomst oncologisch zorgprogramma, neurochirurgisch zorgprogramma, functie pijnkliniek en functie revalidatie.

Website: azstlucas.be

PET/CT-centrum Marie Curie

Het PET/CT-centrum Marie Curie is een associatie tussen AZ Sint-Lucas Gent, AZ Jan Palfijn Gent, AZ Alma Eeklo en het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze. Het centrum is gelegen op campus AZ Sint-Lucas Gent.

Website: petctmariecurie.be

Psychiatrisch Centrum Sint-Jan Eeklo

 • Algemene raamovereenkomst.
 • Samenwerkingsovereenkomst op dienstniveau voor de dienst Apotheek.

Website: psyeeklo.be

UZ Gent

 • Overeenkomst in het kader van het zorgprogramma voor kinderen - pediatrische liaison.
 • Overeenkomst in het kader van het zorgprogramma pediatrie partim pediatrische cardiologie en zorgprogramma cardiologie C.
 • Overeenkomst in het kader van de P*functie en M/ N*functie.
 • Overeenkomst inzake menselijk lichaamsmateriaal - navelstrengbloed.
 • Bijzonder protocol van SWO weefselbank m.b.t. prelevatie, het bewaren en de distributie van heupkopgreffes van levende donoren.
 • Overeenkomst inzake donor coördinatiefunctie en transplantatiecentrum.
 • Overeenkomst tussen multidisciplinaire behandelcentra voor chronische pijn.
 • Overeenkomst tussen het multidisciplinair behandelcentrum voor chronische pijn en het multidisciplinair algologisch team.

Website: uzgent.be

Auteur: PR en communicatie

Laatste wijziging: 26.04.2021