Vlaanderenis werk

Missie en visie

Samen met patiënten en zorgverleners werken wij aan de uitbouw van een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod in onze regio. Vanuit onze missie streven wij ernaar het voorkeursziekenhuis te zijn voor de inwoners van onze regio.

Onze missie

Samen met patiënten en zorgverleners werken wij in wederzijds vertrouwen en openheid aan de uitbouw van een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod in onze regio.

Vanuit een christelijke mens- en maatschappijvisie

 • bieden wij een warme, open omgeving, waar iedereen die medische zorg nodig heeft op elk ogenblik welkom is. In een sfeer van vertrouwen behandelen wij elke persoon met respect, ongeacht herkomst, ideologie of sociale status en houden rekening met de waarden die hij of zij belangrijk vindt.
 • dragen wij verantwoordelijkheid tegenover mens en maatschappij. Elk vanuit onze eigen achtergrond en functie, bieden we onze patiënten professioneel en ethisch verantwoorde zorgen. Daarom leggen we verantwoording af over de aanwending van de middelen die de gemeenschap ter beschikking stelt.
 • willen wij inspirerend en motiverend werken voor onze patiënten, voor onze artsen en medewerkers en verwijzers uit onze regio. Door innovatie willen we toekomstgericht een excellente gezondheidszorg uitbouwen.

Onze visie

Vanuit deze missie streven wij ernaar het voorkeursziekenhuis te zijn voor de inwoners van onze regio: een ziekenhuis waar de mens en de zorg centraal staan.

Onze visie en waarden worden krachtig samengevat door onze slagzin 'Zorg met een hart'. Dag na dag brengen we dit in de praktijk ten aanzien van onze patiënten, verwijzers, artsen en medewerkers en de maatschappij.

“Zorg met een hart” voor onze patiënten

Respect voor het individu:

 • De patiënt met zijn zorgvraag staat bij ons centraal. We benaderen elke patiënt – ongeacht herkomst, ideologie of sociale status – met respect en houden rekening met de waarden en normen die hij of zij belangrijk vindt.
 • Het familiale karakter van het ziekenhuis en de nauwe contacten met artsen en verpleegkundigen helpen om elke individuele patiënt zo persoonlijk mogelijk te benaderen.

Een sfeer van vertrouwen:

 • Door ons streven naar excellente zorg en door zo uitvoerig en accuraat mogelijk te communiceren en informatie te verstrekken, creëren we een sfeer van vertrouwen. In die sfeer kan de patiënt zich met een gerust hoofd en hart overleveren aan de zorgen van ons team en samen met ons meewerken aan zijn zorgproces.
 • Ook de familie van de patiënt wordt zo veel mogelijk geïnformeerd over de stappen die door de artsen en onze zorgverstrekkers worden gezet.

Een toegankelijk ziekenhuis:

 • Ons ziekenhuis moet voor iedereen op een goede manier bereikbaar zijn. Dit geldt ook voor minder mobiele patiënten en bezoekers. Bereikbaarheid heeft voor ons een ruime betekenis: het gaat niet alleen over het wegwerken van fysieke drempels, maar evenzeer over een continue bereikbaarheid van onze artsen en personeelsleden.
 • Het ziekenhuis moet bovendien financieel toegankelijk zijn voor elk individu.

“Zorg met een hart” voor onze artsen en medewerkers

Inspirerend arbeidsklimaat voor artsen en medewerkers:

 • Als organisatie blijven we verder investeren in deskundige artsen en medewerkers. We willen hen aantrekken, behouden en stimuleren door het creëren van een inspirerend en open arbeidsklimaat, waarin iedereen voldoende ontplooiingsmogelijkheden krijgt.
 • Wij werken aan een veilige werkomgeving en stellen onze artsen en medewerkers alle middelen ter beschikking die nodig zijn om elke dag opnieuw hun opdracht op een excellente manier te vervullen.

Verantwoordelijkheid van artsen en medewerkers tegenover patiënt en maatschappij:

Elk van onze artsen en medewerkers zet zich ten volle in voor ons ziekenhuis en neemt verantwoordelijkheid op tegenover patiënt en maatschappij. Ieder biedt vanuit zijn eigen achtergrond en functie de patiënten professionele en ethisch verantwoorde zorgen.

“Zorg met een hart” voor onze verwijzers

Een open overlegcultuur:

Het ziekenhuis is slechts een schakel in het zorgcontinuüm. Daarom hechten wij groot belang aan overleg met de verwijzers uit de regio, ongeacht of dit individuen (huisartsen, thuisverpleegkundigen,…) dan wel organisaties (woon- en zorgcentra, andere ziekenhuizen, …) zijn. De goede relatie en communicatie tussen de verwijzende zorgverleners en hun collega’s binnen het ziekenhuis komen de zorgcontinuïteit en de behandeling van de patiënt ten goede - voor, tijdens en na een eventuele opname.

Excellente zorg in de regio:

We blijven streven naar een excellent en innovatief zorgaanbod in de regio. Daarom besteden we veel aandacht aan de motivatie van onze artsen en medewerkers. Een goed uitgebouwde infrastructuur en een aangename verblijf- en werkomgeving zorgen ervoor dat huisartsen uit de regio in vol vertrouwen hun patiënten kunnen doorverwijzen naar ons ziekenhuis.

“Zorg met een hart” voor onze maatschappij

Innovatieve zorg in de regio:

 • Wij willen in onze regio een innovatieve zorgverstrekking aanbieden. We bouwen hiervoor op een verantwoorde manier een eigentijdse infrastructuur uit en volgen de evolutie van het medische aanbod en de technologie op de voet.
 • Samen met onze partners stippelen we op een aantal vlakken de medische zorgen van de toekomst uit. Op die manier willen we flexibel inspelen op de noden van de samenleving en een bron van inspiratie zijn voor onze collega’s in de zorgsector.

Verantwoord ondernemen:

 • Verantwoordelijkheid als werkgever: als belangrijke werkgever in de streek stellen we ons verantwoordelijk op tegenover mens en maatschappij. We staan open voor elkeen die voldoende competenties voor een functie kan voorleggen. Iedereen die zijn competenties ter beschikking stelt van onze organisatie zullen we met respect bejegenen.
 • Verantwoordelijkheid over de middelen die de gemeenschap ter beschikking stelt: we leggen steeds verantwoording af over de aanwending van de middelen die de gemeenschap ons ter beschikking stelt om onze missie te vervullen. Duurzaam ondernemen met aandacht voor de sociale en ecologische aspecten is voor ons geen dode letter.

Onze organisatiewaarden

Onze organisatiewaarden zijn:

 • vertrouwen;
 • inspirerend;
 • verantwoordelijkheid;
 • innoverend;
 • openheid.

Deze missie en visie en organisatiewaarden krijgen verdere uitwerking in het Ethisch Kader van AZ Alma.

Auteur: dienst PR en communicatie

Laatste wijziging: 20.02.2020