Vlaanderenis werk

Kerngetallen

Zorgaanbod Kenletter Aantal bedden
Chirurgie C 91
Diagnose D 101
Intensieve zorg I 9
Pediatrie E 23
Materniteit M 20
Geriatrie G 100
SP Locomotorisch Sp 20
SP Neurologie Sp 25
K-dienst K1 12
PAAZ A 30
Totaal hospitalisatie - 431
Dagziekenhuis nvt 62
Totaal erkende bedden - 493

Auteur: dienst PR en communicatie

Laatste wijziging: 14.07.2023