Vlaanderenis werk

Kerngetallen

Erkende bedden

Zorgaanbod Kenletter Aantal bedden
Chirurgie C 91
Diagnose D 101
Intensieve zorg I 9
Pediatrie E 23
Materniteit M 20
Geriatrie G 100
SP Locomotorisch Sp 20
SP Neurologie Sp 25
K-dienst K1 12
PAAZ A 30
Totaal hospitalisatie - 431
Dagziekenhuis nvt 62
Totaal erkende bedden - 493

Functies, zorgprogramma's en RIZIV-conventies

Naast bovenvermeld aanbod erkende bedden zijn in AZ Alma ook nog de volgende functies, zorgprogramma's en RIZIV-conventies aanwezig:

 • Diabetesconventie
 • Functie ziekenhuisapotheek
 • Functie chirurgisch dagziekenhuis
 • Functie donorcoördinatie
 • Functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg
 • Functie intensieve zorg
 • Functie lokale neonatale zorg
 • Functie mobiele urgentie groep (MUG)
 • Functie niet-chirurgisch dagziekenhuis
 • Functie palliatieve zorg
 • Functie ziekenhuisbloedbank
 • Neuro-psychiatrie voor kinderen (partiële daghospitalisatie)
 • Zorgprogramma cardiale pathologie A
 • Zorgprogramma cardiale pathologie P (pacemakertherapie)
 • Zorgprogramma oncologie
 • Zorgprogramma oncologie borst
 • Zorgprogramma oncologische basiszorg
 • Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt - dagziekenhuis
 • Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt - dienst geriatrie
 • Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt - externe liaison
 • Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt - geriatrisch consult
 • Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt - interne liaison
 • Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt
 • Zorgprogramma voor kinderen
 • Zorgprogramma satellietborstkliniek

Raadpleeg de detailfiche.

Artsen en medewerkers

AZ Alma telt ongeveer 135 artsen en 1290 medewerkers. Met deze tewerkstellingsgraad is AZ Alma de grootste werkgever in de regio. Al onze artsen en medewerkers combineren deskundigheid met gastvrijheid en streven naar een kwaliteitsvolle zorg. Zij zijn in hoge mate betrokken bij de patiënt en de organisatie en leggen heel wat verantwoordelijkheidszin aan de dag.

Auteur: dienst PR en communicatie

Laatste wijziging: 14.03.2023