Vlaanderenis werk

Info voor professionals

Op deze pagina kunt u als professional informatie terugvinden indien u geinteresseerd bent in het starten van een studie in AZ Alma.

Een studie starten in AZ Alma

Stap 1 - Contacteer een arts in AZ Alma

Indien u geinteresseerd bent om een studie in AZ Alma op te starten, vragen wij u als firma/onderzoeker om rechtstreeks contact op te nemen met de arts-specialist. Ga hiervoor naar het overzicht van de artsen werkzaam in AZ Alma.

Stap 2 - Vraag het advies van de Commissie voor Ethiek

U kunt het advies vragen aan de Commissie voor Ethiek via secretaris.ec@azalma.be

De aan te leveren documenten zijn:

  • Studieprotocol (in het nederlands)
  • Informed consent (in het nederlands)
  • Verzekeringsformulier (in het nederlands)

Nadat alle documenten aan de Commissie voor Ethiek zijn bezorgd, ontvangt de arts-specialist van AZ Alma een advies namens de commissie.

Stap 3 - Betalingsmodaliteiten

Nadat de Commissie voor Ethiek zijn advies gegeven heeft, zullen uw gegevens opgevraagd worden in functie van de opmaak van een factuur.

Stap 4 - Afsluitende acties

De documenten die door de arts en/of directie dienen te worden getekend, worden aan de arts bezorgd. De arts bezorgt deze aan het directiesecretariaat. Het directiesecretariaat vraagt het juridisch advies aan de bedrijfsjurist.

Na positief advies, zal achtereenvolgens de arts en de algemeen directeur de documenten ondertekenen. De documenten worden terugbezorgd aan de arts-specialist van AZ Alma.

Auteur: Directiesecretariaat

Laatste wijziging: 4.01.2023