Vlaanderenis werk

Huisartsen

AZ Alma hecht heel veel belang aan een nauwe en goede relatie met de huisartsen uit de ruime Meetjeslandse regio.

Zesmaandelijks is er een overleg tussen de ziekenhuisdirectie, de medische raad en de huisartsenkringen. Regelmatig worden in het ziekenhuis symposia voor de huisartsen georganiseerd en de eigen arts-specialisten zijn vaak te gast bij de huisartsenkringen voor een spreekbeurt of informatiemoment. Ook de bouw van de huisartsenwachtpost op de spoedgevallenafdeling van AZ Alma moet in dit verband gezien worden.

Via deze pagina is het mogelijk voor de huisartsen om informatie over hun patiënten te bekomen of om sneller contact te hebben met het ziekenhuis.

Laatste wijziging: 2.07.2019