Vlaanderenis werk

Contactpersoon

De complexiteit van een organisatie van een ziekenhuis is groot. Heel wat medewerkers zijn betrokken bij de verzorging van de patiënt. Wij streven ernaar de dienstverlening voor u als huisarts en voor de patiënt zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Het is echter onvermijdelijk dat er zich soms situaties voordoen in het ziekenhuis, die voor verbetering of aanpassing vatbaar zijn. Indien u klachten of problemen zou hebben, willen wij u adviseren om deze zo vlug mogelijk met de rechtstreeks betrokkenen - arts, (hoofd)verpleegkundige of andere medewerkers - te bespreken.

Indien u als huisarts vindt dat u de directie zelf van bepaalde feiten op de hoogte moet brengen, kan dit via de hoofdarts langs de volgende weg: huisarts@azalma.be of gericht aan de hoofdarts, per fax op 09 310 10 12, telefonisch op 09 310 06 01 of per schriftelijk schrijven aan Dr. Stefaan Gouwy, Medisch directeur, Ringlaan 15, 9900 Eeklo.

Laatste wijziging: 2.07.2019