Vlaanderenis werk

Vacatures artsen

AZ Alma is een recent fusieziekenhuis gelokaliseerd in de regio Meetjesland, gelegen aan de Ringlaan te Eeklo. Patiënten kunnen ook terecht in onze Polikliniek te Sijsele.

Dagelijks staan 1290 medewerkers en 135 artsen in voor het verlenen van deskundige en gastvrije 'Zorg met een hart', waarbij respect, vertrouwen en toegankelijkheid zeer hoog in het vaandel staan. Om onze groei mee te ondersteunen kijken we uit naar nieuwe, geëngageerde artsen (m/v).

Wij zoeken voor spoedige indiensttreding

Arts-specialist in de geriatrie, HAIO(’s) of zaalarts(en) geriatrie (m/v)

25 januari 2019 | AZ Alma heeft plaats voor nieuwe geëngageerde geriaters, huisartsen in opleiding of zaalartsen geriatrie.

Download het vacaturebericht

Arts-specialist in de anesthesie (m/v)

25 januari 2019 | Om de verdere uitbouw van onze dienstverlening te ondersteunen kijken wij uit naar een nieuwe geëngageerde arts-specialist in de anesthesie met bijkomende specialisatie pijntherapie.

Download het vacaturebericht

Arts-specialist in de pneumologie (m/v)

14 december 2018 | Om de verdere uitbouw van onze dienstverlening te ondersteunen kijken wij uit naar een geëngageerde arts-specialist in de pneumologie, met een beroepstitel thoracale oncologie of de intentie om dit te behalen.

Download het vacaturebericht

Arts-specialist in de reumatologie (m/v)

Om onze groei mee te ondersteunen kijken we voor de dienst Reumatologie - Fysische geneeskunde - Revalidatie uit naar een nieuwe geëngageerde arts. 

Download het vacaturebericht

Arts-specialisten in de urgentiegeneeskunde (m/v)

Maak kennis met onze spoedgevallendienst

Download het vacaturebericht

Kinderpsychiater (m/v)

Binnen AZ Alma wordt ingezet op de uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg in afstemming met de actoren uit het netwerk. Een belangrijke pijler hierin vormt de opstart van de dagbehandeling kinderpsychiatrie. In associatie met Karus start AZ Alma in december 2018 met de dagbehandeling. Als kinder- en jeugdpsychiater staat u in voor de opvolging van 12 plaatsen daghospitalisatie voor kinderen en jongeren.

Download het vacaturebericht

Komt u straks ons team versterken?

Kandidaturen met curriculum vitae uiterlijk 6 weken na publicatie te richten aan:

  • dhr. Dirk Vandenbussche, voorzitter Raad van Bestuur AZ Alma, Ringlaan 15, 9900 Eeklo
  • dr. Muriel Thienpont, voorzitter Medische Raad AZ Alma, Ringlaan 15, 9900 Eeklo

Auteur: directiesecretariaat

Laatste wijziging: 5.04.2019