Vlaanderenis werk

Inkoopvoorwaarden

Op deze pagina kunt u de algemene inkoopvoorwaarden terugvinden van AZ Alma. We verwijzen u in het bijzonder ook door naar de informatie op onze website m.b.t. de facturatie, de leveringsmodaliteiten en het toegangsbeheer. Deze onderdelen maken ook deel uit van de algemene inkoopvoorwaaarden.

Laatste wijziging: 2.07.2019