Vlaanderenis werk

Geriatrie

Contactgegevens

Telefonisch:
Geriatrie 41
Geriatrie 42 (09 310 18 42)
Geriatrie 43 (09 310 18 43)
Geriatrie 44 (09 310 18 44)
Dagziekenhuis (09 310 19 40)

Geriatrie

De herstelperiode na COVID-19 is afhankelijk van verschillende factoren en varieert van persoon tot persoon. COVID-19 kan gevolgen hebben op zowel lichamelijk vlak (bv. vermoeidheid, ademhalingsproblemen, verminderde uithouding, hoofdpijn), mentaal vlak (bv. angst, depressief gevoel) als cognitief vlak (bv. gedaalde concentratie).

COVID-long

We spreken over COVID-long (Engels voor 'lang') indien klachten tussen vier tot twaalf weken na de doorgemaakte COVID-19 infectie blijven bestaan. Indien klachten langer dan 12 weken na de infectie aanhouden, spreekt men van het post-COVID-syndroom.

Ons team van kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, sociaal verpleegkundige en artsen stelden een post-COVID-oefenprogramma op om u na een besmetting met COVID-19 met blijvende last, verder te helpen.

Er zijn twee doelgroepen:

1. u bent 75 jaar of jonger
2. u bent ouder dan 75 jaar

U bent 75 jaar of jonger

Waaruit bestaat het revalidatieprogramma?

Tijdens uw eerste sessie gaan we uw fysieke conditie, cognitie en mentaal welzijn na, door middel van verschillende testings. Afhankelijk van uw noden stellen we vervolgens een aangepast revalidatieprogramma op.

Het eerste deel van het revalidatieprogramma duurt 6 weken waarbij, na herevaluatie, kan bijgestuurd worden. Nadien kan er nogmaals 6 weken verder gerevalideerd worden. Na 12 weken stopt het oefenprogramma en wordt een eindbilan opgemaakt. In het revalidatieprogramma komt u 2 keer per week oefenen. U revalideert in groep met andere lotgenoten.

Het revalidatieprogramma bestaat uit volgende pijlers:

  • oefentherapie (conditie, kracht, uithouding) en mobilisatie indien nodig;
  • psycho-educatie;
  • energie-management;
  • relaxatie en ademhaling;
  • arbeidsre-integratie indien van toepassing;
  • cognitieve training indien van toepassing
Workshop

Waar en wanneer?

Revalidatiecentrum AZ Alma (blok E, 0, W1)

Maandagnamiddag: 14:45-16:45
Woensdagnamiddag: 14:45-16:45
Donderdagnamiddag: 14:45-16:45
Vrijdagnamiddag: 14-16u

Wat moet ik doen om te kunnen starten?

Voor het volgen van het revalidatieprogramma kan u doorverwezen worden door de arts fysische geneeskunde of door de longarts.

U bent 75 jaar of ouder

Dan is er voor u een multidisciplinair revalidatieprogramma op maat op het Dagziekenhuis Geriatrie. Het programma duurt acht weken, twee keer per week. Het team bestaat uit de geriater, verpleegkundige, ergotherapeut en kinesitherapeut. Zo nodig ook een diëtist, logopedist of psycholoog. Een eerste evaluatie gebeurt door een geriater en het team.

Waar en wanneer?

Dagziekenhuis Geriatrie (B4.G42)

Dinsdagnamiddag 13.00 tot 15.00 uur
Vrijdagnamiddag 13.00 tot 15.00 uur

Wat moet ik doen om te kunnen starten?

Voor het volgen van het revalidatieprogramma kan u doorverwezen worden door de arts fysische geneeskunde of geriater.

Dienst Revalidatie - Dienst Fysische geneeskunde

Geriatrisch dagziekenhuis

Laatste wijziging: 16.07.2021