Vlaanderenis werk

Geriatrie

Contactgegevens

Telefonisch:
Geriatrie 41
Geriatrie 42 (09 310 18 42)
Geriatrie 43 (09 310 18 43)
Geriatrie 44 (09 310 18 44)
Dagziekenhuis (09 310 19 40)

Geriatrie

Het team

Het team van de interne liaison Geriatrie is een multidisciplinair team dat zijn deskundigheid ter beschikking stelt van de behandelende arts, het team van de afdeling waar de patiënt is opgenomen en de huisarts. Dit team bestaat uit:

  • Geriater
  • Ergotherapeut
  • Liaisonverpleegkundige
  • Logopedist
  • Diëtist
  • Psycholoog

Dit team zal instaan voor het analyseren en evalueren van specifieke problemen en noden bij 75-plussers met een geriatrisch risicoprofiel. Aanvullend zullen ook de paramedici die deze patiënt reeds volgen hierin worden betrokken.

Het is wettelijk verplicht dat het intern liaison team aan bed komt bij deze 75-plussers met een geriatrisch risicoprofiel. Als het team het nodig acht, komt de arts ook aan bed.

Teamleden

Geriater

Hoofdverpleegkundige / Verpleegkundigen

Ergotherapeut(en)

Logopediste / Psychologe / Diëtiste

Laatste wijziging: 2.02.2023