Vlaanderenis werk

Geriatrie

Contactgegevens

Telefonisch:
Geriatrie 41
Geriatrie 42 (09 310 18 42)
Geriatrie 43 (09 310 18 43)
Geriatrie 44 (09 310 18 44)
Dagziekenhuis (09 310 19 40)

Geriatrie

Teamvergadering

Wekelijks worden alle patiënten besproken: diagnose, behandelplan, vorderingen qua (thuis)revalidatie en psychosociale elementen.

Ook een thuisinterventie (zie folder) behoort tot de mogelijkheden. De ergotherapeut neemt hierin het voortouw en spreekt met de patiënt en de familie af.
Is een terugkeer naar huis niet mogelijk, dan bekijkt de sociaal assistent samen met de patiënt een (tijdelijk) of een opname in een woonzorgcentrum (zie brochure).

Laatste wijziging: 1.12.2020