Vlaanderenis werk

Geriatrie

Contactgegevens

Telefonisch:
Geriatrie 41
Geriatrie 42 (09 310 18 42)
Geriatrie 43 (09 310 18 43)
Geriatrie 44 (09 310 18 44)
Dagziekenhuis (09 310 19 40)

Geriatrie

Meebrengen bij opname

Administratief

 • Identiteitskaart (of geldige verblijfsvergunning)
 • Naam, adres en telefoonnummer van een contactpersoon en/of vertrouwenspersoon
 • Naam en adres van de huisarts en de huisapotheker

Medisch

 • Verwijsbrief van de arts
 • Recente medicatielijst
 • Bloedgroepkaart
 • Eventuele voedings- of medicatie-allergieën (allergiekaart)

Persoonlijk

 • Comfortabele dag- en nachtkledij
 • Gesloten schoeisel (goede steun aan de hiel, geen inschuivers)

Hulpmiddelen

 • Rollator, stok, rolwagen (graag gemarkeerd)
 • Bekkenband, knie-orthese, korset (lumbostaat) (graag gemarkeerd)
 • Bril, hoorapparaat, kunstgebit

Laatste wijziging: 8.01.2021