Vlaanderenis werk

Geriatrie

Contactgegevens

Telefonisch:
Geriatrie 41
Geriatrie 42 (09 310 18 42)
Geriatrie 43 (09 310 18 43)
Geriatrie 44 (09 310 18 44)
Dagziekenhuis (09 310 19 40)

Geriatrie

Interne liaison

Het interne liaison team Geriatrie (zie folder) maakt het mogelijk om geriatrische principes en deskundigheid ter beschikking te stellen van de behandelende arts-specialist, de verpleegkundige teams en de huisarts. Dit geldt voor al onze opgenomen patiënten met een geriatrisch risicoprofiel die niet op de dienst Geriatrie of in de Daghospitalisatie Geriatrie verblijven.

De allereerste stap wordt gezet op de dienst Spoedgevallen ofwel op de afdeling waar de patiënt is opgenomen. De verpleegkundige daar evalueert alle 75-plussers aan de hand van een meetinstrument: GRP = Geriatrisch Risico Profiel.

Patiënten die hierop positief scoren, worden gevolgd door het interne liaison team (ILT). Dit team wil de specifieke noden en problemen (op medisch, verpleegkundig, paramedisch en sociaal vlak) tijdig herkennen en signaleren.

Meer informatie

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met het team via 09 310 16 30

Laatste wijziging: 2.02.2023