Vlaanderenis werk

Oncologie

Contactgegevens

Zie gegevens per luikje

Oncologie

Wanneer u longkanker heeft, betekent dit dat u een kwaadaardige tumor heeft, die gelokaliseerd is in het ademhalingsstelsel.

Het behandelaanbod

Er bestaan verschillende types longkanker:

  • Kleincellig longcarcinoom
  • Niet-kleincellig longcarcinoom
    • Adenocarcinoom
    • Spinocellulair carcinoom
  • Longvlieskanker (mesothelioom)

Voor elk van deze types kunt u behandeld worden in AZ Alma. Deze behandeling kan bestaan uit chirurgie, radiotherapie, chemotherapie, doelgerichte therapie of immunotherapie. Dat is afhankelijk van het type longkanker, in welk stadium de ziekte zich bevindt en uw algemene toestand.

Voor chirurgie en radiotherapie wordt u doorverwezen naar een gespecialiseerd of universitair centrum.

Tijdens en na uw behandeling wordt u opgevolgd door de oncocoach. Voor de behandeling van longkanker staan de gespecialiseerde verpleegkundigen van dagziekenhuis 11 en zorgeenheid 23 paraat. We werken bovendien nauw samen met het Oncologisch support team.

U kan ons terugvinden in AZ Alma in blok B, verdieping 0, wachtzaal 5.

Laatste wijziging: 17.05.2022