Vlaanderenis werk

Oncologie

Contactgegevens

Zie gegevens per luikje

Oncologie

Het is de taak van de psycholoog op een oncologische dienst om de vele vragen van de patiënt te helpen benoemen en te zoeken naar manieren om de onzekerheid terug te dringen tot leefbare proporties.

Met aandacht en zorg voor de verwerkingsmogelijkheden en het waardesysteem van de patiënt wordt emotionele ondersteuning gegeven aan patiënt en omgeving zodat verminkingen en verlieservaringen een plaats krijgen, de stress gereduceerd wordt en emoties als angst, woede, verdriet en onmacht niet onverwerkt woekeren. Het is belangrijk dat er houvast geboden wordt zodat negatieve , beklemmende levensovertuigingen getransformeerd kunnen worden naar passender, positieve overtuigingen. Symptomen als pijn en vermoeidheid dienen deskundig en adequaat aangepakt te worden en alles dient erop gericht te zijn de levenskwaliteit zo optimaal mogelijk te houden op lichamelijk, psychisch, relationeel en spiritueel niveau.

De psycholoog moet naast zijn veelvuldige patiëntencontacten ook tijd kunnen steken in formele en informele ontmoetingsmomenten met de andere zorgverleners. Het professioneel functioneren van de zorgdragers eist veel van hen op communicatief en psychosociaal vlak en de psycholoog is vanuit zijn deskundigheid goed geplaatst om hen hierin de nodige houvast en support te bieden. Adequate ondersteuning van de behandelende teams zorgt ervoor dat er blijvend kwalitatief hoogstaande zorg wordt verleend.

Laatste wijziging: 18.05.2022