Vlaanderenis werk

Materniteit

Contactgegevens

09 310 18 14 (Eeklo)
Contacteer via e-mail


Bezoekuren:
van 14.00 tot 16.00 uur
van 18.00 tot 20.00 uur

Materniteit

Moederzorg

Het project “MOEDERZORG” is een samenwerking van 6 ziekenhuizen met de extramurale zorgverleners en is gebaseerd op de centrale vereisten van het pilootproject gelanceerd door minister Maggie De Block in functie van een verkorte ligduur.

“Transmurale” zorg staat centraal. De focus ligt op het realiseren van kwaliteitsvolle perinatale zorg, waarbij na een ongecompliceerde bevalling/ zwangerschap, moeder en baby het ziekenhuis bv. 48-72 uur na de natuurlijke bevalling verlaten. Dit verblijf kan, indien noodzakelijk, verlengd worden na een bevalling via keizersnede voor een af te spreken periode. De thuiszorg moet dan dermate georganiseerd zijn dat zij de postnatale zorg optimaal kan verder zetten voor alle betrokken moeders en baby’s.

De zorg wordt verleend door een multidisciplinair team. Verschillende zorg- en hulpverleners zijn betrokken bij de perinatale zorg, met name de huisarts, vroedvrouw, gynaecoloog, pediater, ziekenhuis, of zelfstandige vroedvrouw, kiné, Kind & Gezin, ONE, kraamhulp,..

In het kader van zorg op maat worden de zwangere vrouw en haar gezin optimaal betrokken in het vastleggen van dit plan en grondig voorbereid op een bevalling met verkort ziekenhuisverblijf. Er is aandacht voor de empowerment van de aanstaande moeder. Onder meer het beter voorbereiden van de postnatale fase gedurende de prenatale consultaties, zal de inkorting van het ziekenhuisverblijf mogelijk te maken. Een meer volledige prenatale educatie met aandacht voor de bijzonderheden tijdens de eerste maand na de bevalling/geboorte voor moeder en kind is noodzakelijk.

Tevens hoort hierbij het bekendmaken van de zorgen die postnataal door de vroedvrouw, huisarts, kinderarts, en anderen verstrekt kunnen worden en van de hulp die geboden kan worden door diensten voor kraamzorg, met bijzondere aandacht voor gezinnen die een lage mate van sociale steun ervaren.

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende , AZ Sint-Lucas Brugge, AZ Damiaan Oostende, AZ Sint-Rembert, AZ Alma in Eeklo, AZ Sint-Augustinus Veurne, AZ Zeno Knokke bevestigden hun deelname aan het project. Een werkgroep werd samengesteld om het project verder uit te werken en bestaat uit een afvaardiging van gynaecologen en pediaters, diensthoofden moeder & kind en/of stafmedewerkers en de hoofdvroedvrouwen uit de 6 ziekenhuizen.

Om de doelstellingen van het project te kunnen bereiken, is het belangrijk om goede werkafspraken te maken. Hierbij werden zowel intramurale als extramurale partners betrokken.

De intramurale zorgverleners binnen het zorgpad zijn gynaecologen, pediaters, hoofdvroedvrouwen, vroedvrouwen (pre-, per- en postnataal), sociale dienst, kinesisten, psychologen en andere paramedici in functie van specifieke trajecten.

De extramurale partners binnen het samenwerkingsinitiatief zijn de huisartsen, zelfstandig vroedvrouwen, Kind & Gezin, het Expertisecentrum, kinesisten en Kraamhulp.

Meer informatie hieromtrent kan u terugvinden via de website www.moederzorg.be.

Auteur: Hoofdvroedvrouw Materniteit, Verloskwartier en Neonatologie

Laatste wijziging: 26.09.2019