Vlaanderenis werk

Materniteit

Contactgegevens

09 310 18 14 (Eeklo)
Contacteer via e-mail


Bezoekuren:
van 14.00 tot 16.00 uur
van 18.00 tot 20.00 uur

Materniteit

Neonatologie

Op de afdeling neonatologie kunnen vijf intensief zorgbehoevende pasgeborenen opgevangen worden. De neonatologie is voorzien van alle moderne technische nutsvoorzieningen om de baby een maximale ondersteuning te geven.

Een venster geeft familie en vrienden de mogelijkheid om de baby van dichtbij te zien. Mits het in acht nemen van de nodige hygiënische voorzorgen mogen de ouders te allen tijde de afdeling neonatologie betreden.

Ontwikkelingsgerichte zorg

Onze dienst neonatologie biedt ontwikkelingsgerichte zorg aan vanuit de NIDCAP methode (Newborn individualized deverlopement and assessment program). De zorg wordt zoveel mogelijk aangepast aan het ontwikkelingsniveau van ieder kind. Hierbij wordt rekening gehouden met zijn individuele omgeving, emotionele toestand en ontwikkelfase.

Volgende aandachtspunten worden gehanteerd:

  • Vermijden van te fel licht en te veel geluid
  • Comfortzorg bij de neonaat bewerkstelligen
  • Respect hebben voor het waak- slaapritme van het kindje
  • Stress en pijn voorkomen
  • Aandacht voor individuele noden van de neonaat
  • Actieve betrokkenheid van de ouders

Inktvisjes

AZ Alma is één van de Vlaamse ziekenhuizen die deelneemt aan het project ‘Kleine inktvisjes haken’, een opzet dat vanuit Denemarken is overgewaaid en voor toch wel opmerkelijke resultaten en rustiger babytjes zorgt.

Alles begon vorig jaar in Denemarken, waar een vrouw een inktvisje voor een veel te vroeg geboren kindje had gehaakt. Dat inktvisje werd bij het kindje in de couveuse gelegd en het bleek dat het kindje daar een stuk rustiger van werd en ook niet meer zo vaak aan de slangen en sonde trok. Ook andere te vroeg geboren kindjes kregen zo’n inktvisje en wat bleek: de ademhaling en hartslag van de kindjes werden regelmatiger en het zuurstofgehalte in hun bloed werd hoger. Waarschijnlijk lijken de tentakels van de inktvisjes op de navelstreng die de kindjes vasthielden toen ze nog in de buik van hun mama zaten. Ook de andere kindjes bleken veel minder vaak hun slangen los te trekken.

Het project kreeg ruimere weerklank en is dus ook tot in Vlaanderen overgewaaid. AZ Alma toonde eveneens interesse voor de inktvisjes, die door vrijwilligers worden gehaakt volgens bepaalde, heel strenge veiligheidsnormen. De inktvisjes worden naar een ambassadeur, die elk ziekenhuis kreeg toegewezen en die voor AZ Alma Freya Vannevel is, opgestuurd en die controleert of ze aan de veiligheidsvereisten voldoen. Zij wast de inktvisjes ook een eerste maal op 60 graden om alle bacteriën te doden. Daarna wordt elke inktvis apart ingepakt, samen met een kaartje en een informatiebriefje voor de ouders.

De tweede controle gebeurt door de vroedvrouw die het inktvisje overhandigt aan de ouders van de neonaten. Zij overloopt nogmaals de veiligheidsvoorschriften. Indien er niet voldaan wordt aan de eisen wordt de inktvis onmiddellijk teruggestuurd naar de ambassadeur en vervangen door een nieuw. De ouders nemen zelf het inktvisje mee naar huis om te wassen op 60 graden. Indien het inktvisje na de wasbeurt ook niet meer aan de veiligheidsvoorschriften voldoet, wordt het eveneens teruggestuurd naar de ambassadeur en vervangen door een nieuw.

Auteur: Hoofdvroedvrouw Materniteit, Verloskwartier en Neonatologie

Laatste wijziging: 26.09.2019