Vlaanderenis werk

Materniteit

Contactgegevens

09 310 18 14 (Eeklo)
Contacteer via e-mail


Bezoekuren:
van 14.00 tot 16.00 uur
van 18.00 tot 20.00 uur

Materniteit

Het jonge kind

Project 'Het jonge kind... Eeklo schakelt naar de toekomst' resulteert uit een laagdrempelig initiatief inzake gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen met kinderen met het oog op de bestrijding van kinderarmoede.Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met verschillende partners nl OCMW Eeklo, Kind&Gezin, Huis van het Kind, Kinderdagverblijf Kinderlach, zelfstandige vroedvrouwen, CKG Sloeberhof, etc.

Het aantal kinderen dat in kansarme gezinnen geboren wordt, stijgt in Eeklo. Gemiddeld gaat het om 16,8 procent van de kinderen.

Met dit initiatief trachten we zo veel mogelijk kwetsbare gezinnen te bereiken om hen het aanbod hulp leren kennen waarvan ze kunnen genieten en hen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden tijdens de hun zwangerschap. De kwestbare gezinnen kunnen beroep doen op een schakelfiguur die hen begeleid gedurende het gehele traject en ook de nodige begeleiding voorziet.

Voor meer informatie kan je terecht bij de schakelfiguur (projectmedewerker) via het hetjongekindeeklo@eeklo.be of 0492 38 05 01.

Ook in kwetsbare gezinnen moeten de kinderen kunnen opgroeien in een gezonde, veilige en prikkelende omgeving. Er worden ook speel- en ontmoetingsactiviteiten gepland. Zo kunnen die mensen elkaar ontmoeten en van elkaar ondersteunen.

Auteur: Hoofdvroedvrouw Materniteit, Verloskwartier en Neonatologie

Laatste wijziging: 26.09.2019