Vlaanderenis werk

Nefrologie (nierziekten)

Contactgegevens

09 310 14 16 (Eeklo)
Contacteer via e-mail


Openingsuren secretariaat:
maandag t.e.m. vrijdag
van 08.00 tot 16.30 uur

Nefrologie (nierziekten)

De dienst nefrologie in AZ Alma is dagelijks bemand door 2 nefrologen, Dr Luyckx en dr Laute. Zij staan in voor raadplegingen, zaalrondes bij gehospitaliseerde patiënten en voor de opvolging van patiënten aan hemodialyse.

Tijdens een consultatie bij de nefroloog zullen we ons richten op de bepaling en behandeling van de verschillende nierziekten. Vermits nefrologie een onderdeel is van de inwendige geneeskunde, hebben we ook aandacht voor de andere orgaansystemen met een weerslag op de nierfunctie. We besteden ook veel aandacht aan de bloeddruk-regeling.

De frequentie van de consultaties is afhankelijk van het onderliggende ziektebeeld, de ernst van de nierfunctiebeperking en de voorgeschreven behandeling. Dat kan voor elke patiënt verschillend zijn.
Om consultaties steeds vlot te laten verlopen, vragen wij u om steeds een actuele medicatielijst ter inzage mee te nemen. Indien mogelijk mag u steeds ook thuisgemeten bloeddrukwaarden meebrengen.

Waar kan u ons vinden?

Op de detailpagina van elke arts kan u het consultatierooster raadplegen. Gelieve u voor elke raadpleging eerst aan te melden bij het Algemeen secretariaat op de polikliniek. Vervolgens gaat u naar: blok E, verdieping 0, wachtzaal 2.

Laatste wijziging: 10.03.2022