Vlaanderenis werk

Patiëntenbegeleiding

Contactgegevens

09 310 05 56 (Eeklo)
Contacteer via e-mail


Bereikbaarheid:
maandag t.e.m. vrijdag
van 09.00 tot 16.00 uur

Patiëntenbegeleiding

Ziek zijn kan heel ingrijpend zijn, zowel tijdens een opname als bij een behandeling. Het kan een impact hebben op persoonlijk, emotioneel, relationeel, sociaal en praktisch vlak. De dienst patiëntenbegeleiding kan u hierbij op een discrete manier helpen.

Ziek zijn kan heel ingrijpend zijn, zowel tijdens een opname als bij een behandeling. Het kan een impact hebben op persoonlijk, emotioneel, relationeel, sociaal en praktisch vlak. Het brengt voor de patiënt en zijn omgeving heel wat zorgen, emoties of spanningen teweeg. Daarbij kan u het gevoel hebben uw vragen en problemen niet meer zelf te kunnen oplossen.

Die vragen en problemen hoef je niet alleen op te lossen. De dienst patiëntenbegeleiding kan je hierbij, op een discrete manier, helpen door mee te zoeken naar oplossingen bij problemen die de ziekte en de behandeling veroorzaken. Deze ondersteuning reikt dus verder dan de medische en verpleegkundige zorg.

Verschillende diensten en medewerkers

De dienst patiëntenbegeleiding brengt verschillende diensten en medewerkers samen. We proberen op die manier de zorg en de begeleiding zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

De dienst Patiëntenbegeleiding omvat:

Onze diensten en medewerkers trachten, elk vanuit hun deskundigheid, uw verblijf in het ziekenhuis te ondersteunen. Dat doen we niet op eigen houtje, maar in samenspraak met u, de mensen uit uw omgeving, de behandelende arts en alle zorgverleners in en buiten het ziekenhuis.

Een afspraak maken

U kunt een afspraak maken of een gesprek aanvragen met één of meerdere van onze medewerkers via de arts, de verpleegkundige of een andere medewerker van de zorgeenheid waar u verblijft.

Rechtstreeks contactgegevens van onze medewerkers kunt u, via bovenstaande linken, terugvinden op de afdelingspagina's.

Het diensthoofd patiëntenbegeleiding, mevr. Silvian Leroux, is telefonisch bereikbaar op het nummer 09 310 05 56, dit elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Laatste wijziging: 5.01.2023

Diensthoofd Patiëntenbegeleiding