Vlaanderenis werk

Pastorale dienst

Contactgegevens

09 310 05 81 (Eeklo)
Contacteer via e-mail


Pastorale dienst

Een opname in het ziekenhuis is vaak een ingrijpend gebeuren. Het brengt zorgen van praktische aard met zich mee, maar er kunnen ook vragen rijzen die uw hart en uw bestaan ten diepste raken. Soms kan het deugd doen om die zorgen met iemand te delen.

In het ziekenhuis zijn pastorale werkers aanwezig die vanuit een christelijke levensvisie elke patiënt en zijn naasten, met respect en openheid voor ieders verhaal, nabij willen zijn, u willen ondersteunen en begeleiden, dit ongeacht uw levensopvatting en/of geloofsovertuiging.

Bij de Pastorale dienst kan u terecht voor een bezoek of een rustig gesprek:

  • over uw ziek-zijn;
  • over verdriet en vreugde;
  • over geloof en ongeloof;
  • over onmacht en kwetsbaarheid;
  • over dankbaarheid, hoop en troost.

U kan ook bij ons terecht voor een moment van inkeer of gebed, het sacrament van de ziekenzalving of van de verzoening, een ziekenzegen, een stervenszegen, een afscheidszegen, een nooddoop of een ander passend ritueel. Elke donderdag en zondag is er de mogelijkheid om de communie op de kamer te ontvangen. Dit kan u aan de verpleging melden tijdens de bevraging.

In AZ Alma respecteren we uw religieuze en levensbeschouwelijke overtuiging. Het is mogelijk om een bezoek van een vertegenwoordiger van een andere erkende eredienst of een moreel consulent aan te vragen. U kan hiervoor terecht bij een verpleegkundige van uw zorgeenheid, de Pastorale dienst of door gebruik te maken van het aanvraagformulier voor morele, godsdienstige of filosofische bijstand.

Aanvraagformulier - Morele, godsdienstige of filosofische bijstand

Auteur: Pastorale dienst

Laatste wijziging: 13.10.2022