Vlaanderenis werk

Pastorale dienst

Contactgegevens

09 310 05 81 (Eeklo)
Contacteer via e-mail


Pastorale dienst

Rituelen

Ziekenzalving/ziekenzegen

Dit is een bijzonder teken van Gods nabijheid met symbolen en handelingen die uitdrukking willen zijn van Gods heilzame liefde voor de zieke mens. Dit moment wordt bij voorkeur bewust meebeleefd door patiënt en familie. Het sacrament van de ziekenzalving wordt toegediend door een externe priester. Een ziekenzegen wordt voorgegaan door een ziekenhuispastor.

Sacrament van de verzoening

Op bepaalde ogenblikken in het leven hebben mensen nood aan vergeving en verzoening. Ons hart verlangt naar een nieuw begin, dat ons door God in dit sacrament geschonken wordt.

Stervenszegen

Dit is een gebedsmoment met symbolen en handelingen die uitdrukking willen zijn van Gods grenzeloze draagkracht voor wie stervende is.

Afscheidszegen

Indien gewenst kan de pastoraal werker ook na een overlijden voorgaan in een kort gebedsmoment waarin het gelovig afscheid nemen centraal staat.

Nooddoop

Dit is een ritueel waarbij een pasgeborene in acuut levensgevaar het doopsel toegediend krijgt.

Auteur: Pastorale dienst

Laatste wijziging: 22.10.2019