Vlaanderenis werk

Palliatief support team

Contactgegevens

09 310 13 20 (Eeklo)
Contacteer via e-mail


Palliatief support team

Vroegtijdige zorgplanning

Waarom nu al nadenken over later?

Dankzij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en behandelingen kan er op het gebied van onze gezondheidszorg steeds meer en beter ingegrepen worden. Voortdurend wordt ook gezocht naar een manier om ernstige ziektes te bestrijden. Een mensenleven kan daardoor worden verlengd, gelukkig maar...

Toch komt er vroeg of laat een einde aan ons leven. Dit kan heel plots gebeuren of door een geleidelijke achteruitgang van uw gezondheid. Nadenken over hoe u uw toekomstige medische zorg en behandelingen ziet noemen we vroegtijdige zorgplanning. Vroegtijdig omdat u er over nadenkt vooraleer de situatie zich aanbiedt.

Zorgplanning betekent dat u nu al zaken vastlegt rond uw behandelingen voor het geval u in de toekomst zelf uw wensen niet meer kan uiten. Door zelf op voorhand stil te staan bij wat u zelf wenst en wat net niet, kan u een signaal geven aan uw behandelende arts en eventueel uw familie omtrent uw visie op levenskwaliteit.

U kan op elk moment uw mening herzien of bijstellen. Hierover praten is van groot belang, want hoe kunnen artsen en familie anders rekening houden met uw wensen, als u het zelf niet meer kan zeggen of het niet meer beseft?

Wet op de patiëntenrechten

Sinds 2002 bestaat de wet op de patiëntenrechten die zegt:

  • U heeft recht op correcte informatie over uw toestand en over hoe die vermoedelijk zal evolueren.
  • Een arts moet voor elke behandeling uw toestemming vragen, wat betekent dat u die ook kan weigeren. Het is een doordachte beslissing die u zelf kan nemen.
  • U kan niet eisen van een arts om een bepaalde behandeling te starten of voort te zetten.
  • U heeft steeds recht op de best mogelijke zorg, ook als u bepaalde handelingen weigert.

Iemand die voor u beslist

U heeft wettelijk de mogelijkheid om een vertegenwoordiger aan te duiden. Deze persoon mag in uw plaats beslissen als u dit zelf niet meer kan. U beslist zelf welke persoon u hiervoor kiest.

Een vertrouwenspersoon is iemand die u bijstaat, maar die niets in uw plaats kan beslissen inzake uw gezondheidszorg.

Wat u kunt vastleggen

Laat het vooral duidelijk zijn, dat ook wanneer u niets op papier vastlegt, uw behandelende arts samen met zijn team er steeds zal op toezien dat u de best mogelijk zorg en zorgomkadering krijgt.

We bekijken zorg heel ruim. We hebben niet alleen aandacht voor medische en verpleegkundige zorg maar ook voor praktische, sociale, psychologische en spirituele zorg.

Vroegtijdige Zorgplanning is dus veel ruimer dan afspraken omtrent therapiebeperking en/of levenseindezorg. Het opstellen van een negatieve wilsverklaring en een wilsverklaring euthanasie kan hier wel deel van uitmaken.

Elk mens is uniek

Iedereen kijkt anders tegen het leven aan. Wij gaan graag met u hierover in gesprek en willen graag naar u luisteren om u nog beter te kunnen tegemoetkomen aan uw wensen. De ervaring leert dat hier even bij stilstaan een zekere rust brengt bij de mensen om daarna weer te kunnen doorgaan.

Heeft u vragen of wenst u hierover meer informatie, aarzel niet om met één van onze palliatief verpleegkundigen een volledig vrijblijvende afspraak te maken.

Laatste wijziging: 8.03.2019