Vlaanderenis werk

Palliatief support team

Contactgegevens

09 310 13 20 (Eeklo)
Contacteer via e-mail


Palliatief support team

Palliatief olifantje

Onze visie

De visie richt zich specifiek naar de palliatieve patiënt in een ziekenhuissituatie.

De patiënt bevindt zich in een overgangsfase van curatieve naar palliatieve zorg. Palliatieve zorg op de grens van cure en care.

Palliatieve zorg heeft hier de opdracht om ‘het ongeneeslijk ziek zijn’ bespreekbaar te maken. In die zin probeert palliatieve zorg.
Zonder de patiënt te bruuskeren en vertrekkende vanuit zijn wens, probeert palliatieve zorg om te gaan met de ziektegeschiedenis, de prognose en de verdere behandeling.

Palliatieve zorg vertrekt vanuit een fundamenteel respect voor de persoon.

Palliatieve zorg heeft als prioriteit een zo groot mogelijke autonomie van de patiënt te vrijwaren, zodat deze de gelegenheid krijgt –indien hij dit wil en kan- de laatste levensfase bewust en goed te beleven wanneer en waar hij dat wil. De mogelijkheid van thuiszorg (inclusief dagcentrum) wordt aangeboden bij een - goed voorbereid- ontslag naar huis, een woonzorgcentrum of naar een andere verblijfplaats (bijv. een palliatieve eenheid).

Ook wanneer wordt afgezien van bepaalde medisch-technische handelingen behoudt de patiënt het recht op een efficiënte, deskundige, ‘zorg-vuldige’ medische en verpleegkundige bijstand.

De zieke die niet meer kan genezen, heeft aangepaste zorg nodig op fysiek, psychologisch, spiritueel en sociaal vlak. Palliatieve zorg streeft naar ‘het meest menselijk mogelijke* doen voor deze unieke patiënt in de situatie waarin hij zich op dat moment bevindt, met aandacht voor zijn levensgeschiedenis en respect voor zijn levensbeschouwing. Het doel is een zo groot mogelijke levenskwaliteit voor deze persoon, zijn familie en zijn omgeving bereiken.

Palliatieve zorg ‘op maat van de patiënt’ moet geïntegreerd worden in de totaalzorg voor de patiënt.

Om die totaalzorg te kunnen waarmaken is het palliatief team in het ziekenhuis multidisciplinair samengesteld. Het palliatief zorg- en adviesteam (palliatief support team) neemt de zorg niet over van de zorgverlener maar adviseert en informeert, ondersteunt en begeleidt, communiceert, sensibiliseert, ontwikkelt mee een beleidsvisie binnen het ziekenhuis, geeft vorming en onderhoudt externe contacten. Ook het palliatief team zelf wordt ondersteund, wordt begeleid (‘zorg voor zorgenden’) en krijgt vorming.

De zorg strekt zich tevens uit tot de familie en omgeving van de patiënt en omvat ook de nazorg en evaluatie van de zorg indien de patiënt overlijdt of het ziekenhuis verlaat.

*'Het meest menselijk mogelijke’ - Paul Ricoeur

Laatste wijziging: 6.10.2020