Vlaanderenis werk

Palliatief support team

Contactgegevens

09 310 13 20 (Eeklo)
Contacteer via e-mail


Palliatief support team

Palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is een continue, actieve en totale zorg voor ongeneeslijk zieke patiënten. Deze zorgverlening richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het leven. Prioritair hierbij is de aandacht voor de fysieke, psychische, sociale en spirituele aspecten in de zorg. Patiënt en familie verdienen in dit proces een evenwaardige benadering.

Palliatieve zorg in AZ Alma

  • Wat u zelf verlangt, wat u als goed beschouwt en waarmee u gelukkig bent, wordt ook voor ons belangrijk.
  • Met ons multidisciplinair team zorgen wij ervoor dat op de eerste plaats pijn en ongemakken die met het ziek-zijn gepaard gaan onder controle worden gehouden.
  • Wij trachten uw eigen inbreng zoveel mogelijk aan te moedigen en te respecteren, door u te betrekken in beslissingen over uw zorg.
  • Bij ontslag is continuïteit van zorg heel belangrijk. Hiervoor werken wij samen met de huisarts en andere ondersteunende diensten zoals de thuisverpleging en palliatieve thuiszorg.
  • Zo is een goed voorbereid ontslag naar een thuisvervangende omgeving zoals een palliatieve zorgeenheid of een woonzorgcentrum eveneens mogelijk.
  • Ook willen wij in de laatste levensfase vanuit het team nabij zijn, zodat er op een rustige en serene manier afscheid kan genomen worden.
  • Informeren en bijstand bieden rond levenseinde-vragen behoort eveneens tot onze taak.

Laatste wijziging: 21.08.2018