Vlaanderenis werk

Palliatief support team

Contactgegevens

09 310 13 20 (Eeklo)
Contacteer via e-mail


Palliatief support team

Palliatief verpleegkundige

De palliatief verpleegkundige maakt deel uit van het palliatief support team. De palliatief verpleegkundige werkt in nauw overleg met de artsen en de verpleegkundigen aan de uitbouw van de palliatieve cultuur en het palliatief beleid in het ziekenhuis. Daar waar de zorgessentie stilaan verschoven wordt naar ‘to care’ in plaats van ‘to cure’ kan het palliatief support team ingeschakeld worden.

Reisgezel doorheen het ziekteproces

Als verpleegkundige in het palliatief support team tasten we de noden en wensen af van de palliatieve patiënt en zijn familie, om zo een maximaal comfort te bekomen en advies en begeleiding te geven waar nodig. We willen een reisgezel zijn doorheen de ups en downs van het ziekteproces. Een proces bestaande uit verschillende fasen, elk met hun specifieke zorgnoden. Zo beogen we de kwaliteit van leven zoveel mogelijk te maximaliseren en de patiënt hierin te ondersteunen, en dit alles binnen de verschillende zorgpeilers, namelijk: het fysieke, het psychische, het sociale en het spirituele. 

Continuïteit in de zorg garanderen

De palliatief verpleegkundige zorgt mee voor de continuïteit in de zorg: opname, verblijf en ontslag, terugkeer naar huis al dan niet met (palliatieve) thuiszorg, terugkeer of opname in een woonzorgcentrum / SF / palliatieve eenheid. Hiertoe onderhoudt de palliatief verpleegkundige de nodige externe contacten die hierbij noodzakelijk zijn (zoals met de huisarts, het woonzorgcentrum, de palliatieve thuiszorg, palliatieve eenheden, etc.).

Alle vragen rond vroegtijdige zorgplanning worden door de palliatief verpleegkundige opgenomen. Hierin worden de wensen van de patiënt rond zijn levenseindezorg beluisterd en wordt hulp geboden om de nodige documenten hiervoor op te maken.

Laatste wijziging: 8.03.2019