Vlaanderenis werk

Palliatief support team

Contactgegevens

09 310 13 20 (Eeklo)
Contacteer via e-mail


Palliatief support team

Euthanasie

Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een arts enkel op vraag van de patiënt zelf en onder bepaalde voorwaarden. Sinds september 2002 laat de wet toe dat een arts in bepaalde gevallen op vraag van de patiënt diens leven beëindigt. Dankzij deze wet kunnen zwaar zieken euthanasie vragen, maar artsen hebben uiteraard steeds het recht om dit verzoek te weigeren. Dan is het aan de patiënt om een andere arts te raadplegen.

Wat is het niet?

Euthanasie mag niet verward worden met het intensifiëren van medicatie om symptomen of klachten te verminderen of weg te nemen. In sommige situaties dient de arts dermate snel en dermate hoge pijnstilling te geven om comfort te kunnen bieden aan de patiënt. In sommige gevallen betekent dit ook dat de patiënt continu slaapt en niet meer wakker wordt.

In sommige situaties is het niet langer zinvol om het leven nodeloos te verlengen omdat dit enkel lijden verlengt. De arts kan zo mogelijk in overleg met de patiënt en/of zijn familie beslissen om een bepaalde behandeling niet meer te starten of te stoppen.

Voorwaarden

Voorwaarden vooraleer sprake kan zijn van een gegronde vraag naar euthanasie (in alle andere gevallen kan van euthanasie dus geen sprake zijn):

  • U bent meerderjarig
  • U bent wilsbekwaam
  • U bevindt zich in een medisch uitzichtloze toestand
  • Uw vraag is herhaaldelijk en weloverwogen uitgesproken, zonder druk van buitenaf
  • U heeft ondraaglijk en niet te verhelpen lijden.

Benodigde documenten

Wettelijk gezien moet een schriftelijk verzoekschrift aanwezig zijn die door de patiënt zelf wordt geschreven én recent is. Er moet bijgevolg een recente datum op dit document staan. Meer informatie over het verzoekschrift kan u terugvinden op de website van het LevensEinde InformatieForum.

Indien de patiënt in de onmogelijkheid is om zelf dit verzoekschrift te schrijven bv. door verlamming, kan iemand anders dit in zijn plaats doen. Voor meer details over de procedure, gelieve u te wenden tot één van onze palliatief verpleegkundigen.

Wat betekent euthanasie?

Laat het vooral duidelijk zijn dat u op elk moment de procedure kan stopzetten. Een euthanasie is een proces dat een equipe van hulpverleners samen met u en uw familie doorlopen. Opdat het moment van euthanasie een sereen en intiem gebeuren moet zijn, vereist dit toch de nodige voorbereiding. We willen met deze emotionele gebeurtenis dan ook met de nodige zorgvuldigheid omgaan.

Alle stappen van het proces zullen steeds met u en uw familie doorlopen worden indien u dit wenst. Op het moment van uitvoering zal, indien dit nog niet aanwezig is, een infuus worden aangelegd. Soms wordt dit enkele uren voordien gedaan. De arts zal een medicijn toedienen waarvan u rustig wordt en waardoor u in slaap zal vallen, net als bij een verdoving. Pas daarna wordt een inspuiting gegeven die het hart stillegt.

Het team hulpverleners die u en uw familie in dit moment bijstaat, staat nadien klaar om u nog verdere opvang en ondersteuning te voorzien. Indien u over dit onderwerp vragen heeft, aarzel dan niet om ons volledig vrijblijvend te contacteren.

Laatste wijziging: 10.05.2021