Vlaanderenis werk

Expertisecentrum MS/ALS

Contactgegevens

09 310 07 79 (Eeklo)
Contacteer via e-mail


Bezoekuren:
Bereikbaar op woensdag en vrijdag (van 09.00 tot 16.30u)

Expertisecentrum MS/ALS

MS- en ALS-Liga

Binnen de zorg voor patiënten met MS en ALS werken wij nauwgezet samen met de belangenorganisaties voor personen met MS en ALS, meer bepaald de MS-liga en de ALS-liga.

Beide liga’s ondersteunen de patiënt en zijn omgeving door het verstrekken van informatie en het verlenen van psychosociale begeleiding. Zij geven eveneens advies bij het aanwenden van hulpmiddelen en/of bij financiële vragen. De MS- en ALS-Liga hebben als missie het verbeteren van het welzijn en de levenskwaliteit van personen met MS en ALS.

De maatschappelijk werker van de MS-Liga, mevr. Lieve Mortier, houdt maandelijks een zitdag in AZ Alma (dit telkens op een maandag). Gelieve zich te wenden tot het onthaal indien u mevr. Mortier wenst te spreken.

ALS Liga
MS Liga Vlaanderen

Laatste wijziging: 16.05.2019