Vlaanderenis werk

Expertisecentrum MS/ALS

Contactgegevens

09 310 07 79 (Eeklo)
Contacteer via e-mail


Bezoekuren:
Bereikbaar op woensdag en vrijdag (van 09.00 tot 16.30u)

Expertisecentrum MS/ALS

Externe liaisonfunctie

In 2015 werd ook vanuit het FOD Volksgezondheid en het RIZIV een nieuw initiatief opgestart: ‘Externe liaisonfunctie voor personen die thuis verblijven’.

Patiënten die thuis verblijven

Het doel van deze liaisonfunctie is het aanbieden van gepaste ondersteuning, begeleiding en informatieverstrekking aan patiënten die thuis verblijven maar niet langer meer zelfredzaam zijn, alsook aan hun families en zorgverleners die belast zijn met hun omkadering.

Deze extra ondersteuning beoogt een zo continu mogelijk, aangepast zorgtraject voor de patiënt, afgestemd op evolutie van de ziekte en hun lichamelijke en geestelijke toestand met als doel het zo lang mogelijk thuis kunnen blijven.

Hoe aanvragen?

De liaisonfunctie wordt waargenomen door de MS-liga en de ALS-liga of kan aangevraagd worden tijdens een opname in AZ Alma.

Laatste wijziging: 21.08.2018