Vlaanderenis werk

Expertisecentrum MS/ALS

Contactgegevens

09 310 07 79 (Eeklo)
Contacteer via e-mail


Bezoekuren:
Bereikbaar op woensdag en vrijdag (van 09.00 tot 16.30u)

Expertisecentrum MS/ALS

MS/ALS-conventie

Sinds 1 april 2009 is AZ Alma erkend als een gespecialiseerd centrum voor chronische MS/ALS-patiënten in Oost- en West-Vlaanderen. Er zijn zes erkende expertisecentra in België, waarvan vier in Vlaanderen. Vanuit deze expertisecentra wordt ondersteuning geboden aan woonzorgcentra in de zorg voor MS/ALS-patiënten. Voor de uitbouw van dit netwerk werkt AZ Alma samen met Woonzorgcentrum Sint-Antonius in Grembergen (Dendermonde), Woonzorgcentrum Mariawende in Beernem en Woonzorgcentrum Heilig Hart in Kortrijk. Dat zorgt voor een goede geografische spreiding binnen beide provincies.

Kwalitatieve, aangepaste en gespecialiseerde zorg

De behandeling van MS/ALS is in AZ Alma al decennia één van de kernpunten. Maar we stelden vast dat er eigenlijk geen oplossing bestond voor patiënten, die wel hulpbehoevend zijn en verzorging nodig hebben, maar die nog geen woonzorgcentrum-leeftijd bereikt hebben. Het is een probleem dat lang onderkend werd en vaak voor problemen zorgde. Door de erkenning van deze zorgnetwerken krijgen MS/ALS-patiënten - via een intensief samenwerkingsverband - kwalitatieve, aangepaste en gespecialiseerde zorg in deze woonzorgcentra.

Opgenomen worden in de conventie

Niet alle MS/ALS-patiënten kunnen opgenomen worden in de conventie. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten de patiënten geïncludeerd worden. Het al dan niet includeren wordt bepaald aan de hand van de FIM-schaal (Functional Independence Measure), een meetinstrument dat de graad van zelfredzaamheid nagaat. De FIM-schaal wordt afgenomen tijdens een ziekenhuisverblijf of een verblijf in een andere voorziening (bijv. een woonzorgcentrum). Enkel een expertiseziekenhuis kan includeren. Voor de patiënt heeft dit voornamelijk het voordeel dat ze in een gespecialiseerd woonzorgcentrum terecht kunnen. Daarnaast is er een belangrijke financiële tegemoetkoming van € 10 per dag in de verblijfskost van een erkend woonzorgcentrum.

Laatste wijziging: 8.03.2019