Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

contact huisarts

Contact huisarts

De complexiteit van een organisatie van een ziekenhuis is groot. Heel wat medewerkers zijn betrokken bij de verzorging van de patiënt. Wij streven ernaar de dienstverlening voor u als huisarts en voor de patiënt zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het is echter onvermijdelijk dat er zich soms situaties voordoen in het ziekenhuis, die voor verbetering of aanpassing vatbaar zijn.

Als u klachten of problemen zou hebben, willen wij u adviseren om deze zo vlug mogelijk met de rechtstreeks betrokkenen - arts, (hoofd)verpleegkundige of andere medewerkers - te bespreken.

Indien u als huisarts vindt dat u de directie zelf van bepaalde feiten op de hoogte moet brengen, kan dit via de hoofdarts langs de volgende weg : huisarts@azalma.be of gericht aan de hoofdarts, per fax op 09 310 10 12, telefonisch op 09 310 06 01 of per adres op

AZ Alma
Ringlaan 15
9900 Eeklo

Wij engageren ons om alle schriftelijk geformuleerde klachten te onderzoeken en u hierover in te lichten.

laatste wijziging 29/03/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017