Vlaanderenis werk

Dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie

Contactgegevens

09 310 13 30
Aanmelden:
Er kan enkel telefonisch aangemeld worden op dinsdag- en donderdagvoormiddag tussen 09.00 en 12.00 uur.

Dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie

Op de Dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie Timanti krijgen kinderen en jongeren de ruimte om te exploreren, stil te staan, te ontdekken, te verbinden en zichzelf te ontplooien.

We bieden zorg op maat, in dialoog met het kind/de jongere en zijn/haar context. Daarbij gaan we uit van een nauwe samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid met de ouders en de reeds betrokken hulpverleners voor het welslagen van de opname.
De verbondenheid tussen het kind/de jongere en zijn/haar context is een vertrekpunt. De krachten van deze verbinding worden ingezet tijdens de behandeling en waar nodig versterkt.
We streven naar een geïntegreerde zorg binnen een interdisciplinaire werking met respect voor het tempo en de draagkracht van het kind/de jongere en het gezin.

Vlakbij de Dienst Spoedgevallen en de helihaven hebben we een nieuw bouwproject afgewerkt: het paviljoen voor onze Dagbehandeling. Op maandag 3 januari 2022 neemt de werking zijn doorstart in het nieuwe gebouw.

20211221 124540
20211221 124644

Een sneak peek van het nieuwe gebouw!

20211221 124719
20211221 115857

De naam 'Timanti' verwijst naar het Finse woord voor 'diamant' (timantti) en werd bewust gekozen omdat in elk van ons, diep van binnen, een mooie diamant schuilt. Die diamant is er altijd geweest, van bij de geboorte. Hij bevat veel waardevols: talenten, passie, energie, waarden, kracht, interesses, dromen… Door de jaren heen, durven we het contact met die diamant wel eens te verliezen. Er komt een laagje modder op. En dan beginnen we te twijfelen. “Wie ben ik? Ben ik wel echt goed in iets? Ben ik goed bezig?” Onze taak als hulpverlener is een duwtje in de rug geven om te starten met het terug vinden en koesteren van je diamant, zonder ons te verliezen in of het blindstaren op die modder. Een diamant staat voor kracht. We willen dan ook vertrekken vanuit de kracht van de jongeren en zijn context. Daarnaast staat een diamant ook symbool voor doorzettingsvermogen, eerlijkheid, zuiverheid, samenwerking en vergevingsgezindheid.

Laatste wijziging: 10.03.2022