Vlaanderenis werk

Dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie

Contactgegevens

09 310 13 30
Aanmelden:
Er kan enkel telefonisch aangemeld worden op dinsdag- en donderdagvoormiddag tussen 09.00 en 12.00 uur.

Dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie

Werking

We werken in behandelperiodes van 12 weken. Hierna volgt een evaluatie met het kind/de jongere, diens ouders en eventueel de betrokken of toekomstige hulpverleners. Verlenging van opname is mogelijk. Vervolgzorg of nazorg wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met onze externe partners.

Laatste wijziging: 17.04.2019