Vlaanderenis werk

Dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie

Contactgegevens

09 310 13 30
Aanmelden:
Er kan enkel telefonisch aangemeld worden op dinsdag- en donderdagvoormiddag tussen 09.00 en 12.00 uur.

Dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 12 tot en met 17 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling. Er is sprake van - of een vermoeden van - onderliggende psychische of psychiatrische moeilijkheden, waarbij het reeds doorlopen (ambulante) zorgtraject ontoereikend bleek te zijn.

Kinderen en jongeren komen zelfstandig of met hun ouders naar de dagbehandeling.

Laatste wijziging: 29.09.2020