Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

patienten - opname-wat meebrengen

Wat meebrengen?

Administratieve gegevens

 • Uw identiteitskaart
 • Uw eID of kleefvignetten van uw ziekenfonds
 • Het telefoonnummer van een contactpersoon tot wie wij ons kunnen richten tijdens uw verblijf
 • Naam en adres van uw huisarts
 • Voor personen met een buitenlandse domicilie:
  • een garantieverklaring,
  • een document E111 of E112
  • de Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK)
 • Bij een opname als gevolg van een arbeidsongeval
 • naam, adres en telefoon van de werkgever
 • naam en adres van de arbeidsongevallenverzekering
 • polisnummer van de arbeidsongevallenverzekering van de werkgever
 • Bij een bevalling
  • De gegevens voor een gewone ziekenhuisopname
  • Uw trouwboekje of erkenningformulier
 • Badge of aangifteformulieren hospitalisatieverzekering
 • Medisch - verpleegkundige gegevens

  • Brief van de huisarts
  • Nuttige medische documenten (bv. Bloedresultaten, radiografieën, …)
  • Geneesmiddelen die u geregeld inneemt of in de voorbije dagen hebt ingenomen
  • Bij een geplande opname krijgt u een envelop mee met opschrift “MEE TE BRENGEN”. U dient de nodige informatie en het toestemmingsformulier voor een ingreep ingevuld mee te hebben op datum van uw opname voor deze ingreep of procedure. Zonder dit formulier kan de geplande ingreep / procedure / opname NIET doorgaan!

  Voor de apotheek

  • Het attest van het ziekenfonds voor geneesmiddelen waarvoor een goedkeuring tot terugbetaling bekomen werd

  Persoonlijke verzorging

  • Toiletgerief (washandjes, handdoeken, zeep, scheergerief, kam, tandenborstel en tandpasta,..)
  • Aangepaste kledij (kamerjas, nachtkledij, ondergoed, pantoffels,…)

  Waardevolle voorwerpen

  • U brengt best geen waardevolle voorwerpen mee naar het ziekenhuis.
  • Laat uw wagen thuis zolang u bij ons verblijft. Een wagen die enkele dagen ter plaatse blijft staan is een uitnodiging voor dieven.
  • Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of diefstal van eigendommen van de patiënten.
  • Wordt u tijdens uw verblijf, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, toch het slachtoffer van een diefstal, verwittig dan zo snel mogelijk de hoofdverpleegkundige.

  laatste wijziging 15/03/2017
   
  website ontwikkeling Connexon
  Disclaimer © AZ Alma 2017