Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

patienten - opname-kamerkeuze

Kamerkeuze

Kamerkeuze: algemene informatie

Bij de voorinschrijving of uiterlijk op de dag van de opname wordt u een opnameverklaring voorgelegd waarbij u aanduidt welke kamer u verkiest. Uw kamerkeuze heeft geen invloed op de verstrekte verpleegkundige of medische behandeling of verzorging.

U kan kiezen tussen :

  • Een meerpersoonskamer (twee of meer twee personen)
  • Een éénpersoonskamper
  • Een rooming-in kamer
  • Een luxekamer

De opnamedienst houdt rekening met uw keuze of voorkeur. Als de door u gevraagde kamer niet onmiddellijk beschikbaar is, kan het gebeuren dat wij verplicht zijn u tijdelijk op een meerpersoonskamer op te nemen. Bij het vrijkomen van de kamer van uw keuze zal die u alsnog aangeboden worden.

De kamerkeuze bepaalt in belangrijke mate de prijs die u uiteindelijk zult betalen. Voor het verblijf in een éénpersoonskamer of luxekamer wordt een hogere kostprijs aangerekend. Tevens wordt een hoger supplement op de honoraria aangerekend (maximum +125%). AZ Alma speelt met deze maatregel in op de huidige financiële context van overheidsbesparingen en ondersubsidiëring. De overheid stelt immers onvoldoende middelen ter beschikking om alle kosten te dekken en om nieuwe projecten aan te pakken. AZ Alma zal met deze verhoging een aantal niet of onvoldoende betoelaagde innovatieve projecten financieren. Een aantal van deze projecten is van belang om ook in de toekomst veilige en goede patiëntenzorg te kunnen blijven bieden.

U moet weten dat er geen extra kosten aangerekend worden voor een verblijf op een éénpersoonskamer wanneer:

  • Door de behandelende arts beslist wordt dat uw gezondheidstoestand dit vereist.
  • Uw opname geschiedt op de dienst Intensieve zorgen,
  • Wanneer u, door onbeschikbaarheid van bedden, door de opnamedienst op een éénpersoonskamer gehospitaliseerd wordt.

De opnamedienst zal u hierover graag meer informatie geven.

Kamer ouder - kind

Bij een ziekenhuisopname van uw kind is het, zowel voor het kind als voor de ouders, een geruststellend gevoel bij elkaar te kunnen blijven.

Op de kinderafdeling kan één van de ouders bij het kind verblijven. Informatie omtrent de kosten kan u steeds bekomen bij de medewerkers van de opnamedienst.

Overnachten van familieleden

In bepaalde omstandigheden kan op een éénpersoonskamer - als uw gezondheidstoestand dit vereist - een familielid overnachten. Informatie hierover kan u steeds bekomen bij de medewerkers van de opnamedienst.

laatste wijziging 6/04/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017