Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

Ondersteuning - Dossier opvragen

Opvragen dossier

Verzoek tot afschrift

U hebt recht op een patiëntendossier dat zorgvuldig wordt bijgehouden en veilig wordt bewaard. Er kunnen meerdere dossiers bestaan (bij uw huisarts, in het ziekenhuis, bij de tandarts...). U hebt het recht om dit dossier te lezen. U kan ook een vertrouwenspersoon (zorgverstrekker of niet) aanduiden die het dossier samen met u of in uw plaats kan inkijken. U kan tegen kostprijs een kopie aanvragen van heel of een gedeelte van uw dossier. Uw aanvraag moet binnen de vijftien dagen worden mogelijk gemaakt.

Dit inzagerecht is niet absoluut:

  • u mag geen gegevens over derden (andere personen dan u zelf) lezen, noch persoonlijke nota's van de arts
  • de zorgverstrekker kan inzage weigeren van gegevens waarvan hij oordeelt dat ze een ernstig gevaar voor uw gezondheid kunnen opleveren. In dat geval kan alleen een ander door u aangeduid zorgverstrekker het dossier lezen.
  • sommige gegevens kunnen of moeten in het dossier worden genoteerd, zoals de aanduiding van een vertegenwoordiger, de identiteit van de vertrouwenspersoon, uw verzoek om geen informatie te krijgen, de toestemming of de weigering van een behandeling, specifieke verwachtingen
  • dossier bij overlijden

Uw echtgenoot of partner en bloedverwanten tot de tweede graad (ouder, kind, broer/zus, kleinkind, grootouder) kunnen een zorgverstrekker aanduiden om na uw overlijden uw dossier te raadplegen. Ze moeten daarvoor wel een specifieke reden kunnen opgeven en u mag zich er bij leven niet tegen verzet hebben.

Inzagerecht patiëntendossier

Moet ik zelf iets doen opdat mijn zorgverleners mijn gezondheidsgegevens zouden kunnen uitwisselen?

De toegang tot je gezondheidsgegevens via het eHealthplatform is enkel mogelijk als je hiervoor je toestemming hebt gegeven:

  • Je kunt je toestemming zelf registreren met je elektronische identiteitskaart via de website van het eHealth-platform.
  • Je kunt hiervoor ook terecht bij je huisarts, zorgverlener, apotheek, ziekenfonds of de opnamedienst van het ziekenhuis. Zij helpen je graag bij de registratie van jouw toestemming.

laatste wijziging 16/11/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2018