Geachte,

In ons ziekenhuis werd contactregistratie ingevoerd. Contactregistratie bestond al voor klassieke hospitalisatie (ten minste één overnachting in het ziekenhuis), voor behandelingen in het dagziekenhuis en voor eventuele contacten op onze diensten spoedgevallen. Contactregistratie werd ook ingevoerd voor ambulante contacten (consultaties, bloedafname, foto’s of scans op dienst radiologie (medische beeldvorming) en/of scans op dienst nucleaire geneeskunde).

Daarom dient u zich telkens vóór het ambulant contact (consultatie, bloedafname, foto/scan radiologie of foto/scan nucleaire geneeskunde) eerst aan te melden bij de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis. Na de inschrijving krijgt u een aantal patiëntenetiketten mee, die u tijdens de consultatie dient te overhandigen aan de betrokken zorgverstrekker (arts, verpleegkundige of paramedicus).

Werkwijze :
1. U gaat naar de dienst Inschrijvingen in de inkomhal van het ziekenhuis
2. U meldt zich aan via de kiosk met uw identiteitskaart.
    - Als uw gegevens nog correct zijn en u hebt reeds een afspraak zal u patiëntenetiketten ontvangen om aan de betrokken zorgverstrekker te overhandigen.
    - Indien uw gegevens onvolledig of niet correct zijn, of wij hebben nog bijkomende vragen krijgt u een etiket met een nummer op. U neemt plaats in de wachtzaal. Als op het televisiescherm uw ticketnummer verschijnt, dan gaat u naar het aangegeven loket.
3. U gaat naar uw afspraak (consultatie, onderzoek (scan/foto) en/of bloedafname)
4. U overhandigt de etiketten aan de zorgverstrekker

Indien u zich niet aanmeldt met een identiteitskaart zal u ook tevens een etiket krijgen om u aan te melden bij een medewerker van dienst Inschrijvingen

Mogen wij u vragen om 20 minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis aanwezig te zijn ? U moet rekening houden met het zoeken naar parkeerplaats en met de tijd die nodig is om u in te schrijven.

patienten - afdelingen -materniteit

Materniteit

Praktische informatie

Ligging:
  Ringlaan 15 - 9900 Eeklo
C-blok, 1e verdieping
  grondplan verdieping 1
Hoofdvroedvrouw:
  Mevr. Tracy De Weirdt
  Tel. 09 310 19 14
Gynaecologen:
  Dr. Bafort Michel
  Dr. Brack Karl
  Dr. Colmant Christine
  Dr. De Metsenaere Fleur
  Dr. Struyven Myriam
Afdeling materniteit:
  Tel. 09 310 18 14

Het team

Het team bestaat uit 5 gynaecologen en een 30-tal pediatrisch verpleegkundigen, vroedvrouwen en kinderver- zorgsters. Het team wordt bijgestaan door de pediaters en de dienst anesthesie. Ook de sociale dienst, de kinesitherapeut, de psychologen en de diëtiste zijn vaste waarden op de dienst.

Op de materniteit kan gekozen worden voor ambulant, poliklinisch of klassiek bevallen. Bij een ambulante bevalling vertrekken de ouders, meteen na de bevalling naar huis. Bij het poliklinisch bevallen, is er een verblijf van één dag voorzien, terwijl bij het klassieke bevallen de verblijfsduur tot 4 dagen bedraagt. Bij elke soort bevalling worden de toekomstige ouders op eenzelfde gepersonaliseerde en professionele manier begeleid.

De kamers

De afdeling bestaat uit 5 meerpersoonskamers en 10 éénpersoonskamers, waarvan 2 luxekamers. Iedere kamer beschikt over een relaxzetel, een koelkast, een douche en een flatscreen tv.

De klassieke kamer

Elke kamer heeft een moderne inrichting en voorziet in het grootste comfort. Zachtgele, mokka- en chocoladetinten overheersen het kleurenpallet. De babybox kreeg een vitaal feloranje kleurtje. Het klassieke bedlinnen werd op alle kamers vervangen door een donsdeken voor de moeder, waardoor het huiselijk karakter van de afdeling nog versterkt wordt.

Luxekamer

Wanneer gekozen wordt voor de luxekamer dan komen daar nog een aantal comfortelementen bovenop zoals: multimedia pc met flatscreen tv, een kitchenette met koffiezetapparaat, een assortiment toiletproducten, een gratis krant, een opklapbed voor de partner en een glazenset. Voor de luxekamer dient echter wel een hoger supplement per nacht betaald te worden (zie rubriek: financiële info)

Het verloskwartier

Het verloskwartier bestaat uit een onderzoekskamer, een arbeids-, en monitoringkamer, 3 arbeids- verloskamers, een bevallingseiland, een relaxatiebad en een reanimatiebox.

In de materniteit wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen een arbeidskamer en een verloskamer. Beide kamers vormen één multifunctionele ruimte die voor beide doeleinden kan gebruikt worden. Op die manier moet de toekomstige moeder niet meer van ruimte veranderen op het moment van de bevalling.

Bevallingseiland

Toekomstige moeders, die dit wensen, kunnen gebruik maken van het bevallingseiland. Dit bevallingseiland speelt in op de nieuwe trends in de verloskunde, waarbij ook de partner een ondersteunende rol krijgt.

Boven het bevallingseiland bevindt zich eveneens een sterrenhemel en wordt het licht gedimd om een intieme sfeer te creëren. De aanstaande ouders kunnen eveneens eigen muziek meebrengen om zo de bevalling tot een persoonlijk gebeuren te maken.

Relaxatiebad

Naast het bevallingseiland is in het verloskwartier eveneens een relaxatiebad aanwezig. In dit bad kan de toekomstige moeder de ongemakken van de nakende bevalling beter opvangen.

Relaxatiebad

Tijdens arbeid en bevalling hanteren wij een moedervriendelijk beleid waarbij de begeleiding van het koppel centraal staat, met respect voor het natuurlijk verloop ervan.

Onze visie “ Zorg met een hart” omvat verantwoorde zorg, informatieverstrekking, respect en vertrouwen.
Dit kan vertaald worden binnen het moedervriendelijk beleid naar:

 • de zwangere vrouw in arbeid wordt gestimuleerd om in beweging te blijven tijdens de arbeid, dit om het geboorteproces te bevorderen
 • de zwangere vrouw heeft de vrije keuze om zelf te bepalen wie haar psychologisch en fysisch begeleid tijdens arbeid en bevalling. Dit wordt tijdens de zwangerschap besproken met de gynaecoloog. Deze rol kan zowel opgenomen worden door de partner en/of vertrouwenspersoon
 • een lichte maaltijd en drinken zijn toegelaten tijdens het arbeidsproces tenzij er een medische tegenindicatie bestaat.
 • vrouwen worden tijdens de arbeid zoveel mogelijk aangemoedigd om natuurlijke middelen aan te wenden om hun pijn te verlichten en een maximale relaxatie te bekomen. Dit door gebruik te maken van het relaxatiebad, zitbal, bevallingseiland, massage, gedempt licht, sterrenhemel, zachte muziek, … persoonlijke voorkeur van de patiënt wordt gerespecteerd
 • het gebruik van invasieve technieken zoals het kunstmatig breken van de vliezen, induceren van de arbeid, …. worden zoveel mogelijk vermeden, tenzij hiervoor een medische reden toe is

Moedervriendelijk beleid [148 KB - PDF]

Neonatologie

Op de afdeling neonatologie kunnen vijf intensief zorgbehoevende pasgeborenen opgevangen worden. De neonatologie is voorzien van alle moderne technische nutsvoorzieningen om de baby een maximale ondersteuning te geven.

Een venster geeft familie en vrienden de mogelijkheid om de baby van dichtbij te zien. Mits het in acht nemen van de nodige hygiënische voorzorgen mogen de ouders te allen tijde de afdeling neonatologie betreden.

Inktvisjes

AZ Alma is één van de Vlaamse ziekenhuizen die deelneemt aan het project ‘Kleine inktvisjes haken’, een opzet dat vanuit Denemarken is overgewaaid en voor toch wel opmerkelijke resultaten en rustiger babytjes zorgt.

Alles begon vorig jaar in Denemarken, waar een vrouw een inktvisje voor een veel te vroeg geboren kindje had gehaakt. Dat inktvisje werd bij het kindje in de couveuse gelegd en het bleek dat het kindje daar een stuk rustiger van werd en ook niet meer zo vaak aan de slangen en sonde trok. Ook andere te vroeg geboren kindjes kregen zo’n inktvisje en wat bleek: de ademhaling en hartslag van de kindjes werden regelmatiger en het zuurstofgehalte in hun bloed werd hoger. Waarschijnlijk lijken de tentakels van de inktvisjes op de navelstreng die de kindjes vasthielden toen ze nog in de buik van hun mama zaten. Ook de andere kindjes bleken veel minder vaak hun slangen los te trekken.

Het project kreeg ruimere weerklank en is dus ook tot in Vlaanderen overgewaaid. AZ Alma toonde eveneens interesse voor de inktvisjes, die door vrijwilligers worden gehaakt volgens bepaalde, heel strenge veiligheidsnormen. De inktvisjes worden naar een ambassadeur, die elk ziekenhuis kreeg toegewezen en die voor AZ Alma Freya Vannevel is, opgestuurd en die controleert of ze aan de veiligheidsvereisten voldoen. Zij wast de inktvisjes ook een eerste maal op 60 graden om alle bacteriën te doden. Daarna wordt elke inktvis apart ingepakt, samen met een kaartje en een informatiebriefje voor de ouders.

De tweede controle gebeurt door de vroedvrouw die het inktvisje overhandigt aan de ouders van de neonaten. Zij overloopt nogmaals de veiligheidsvoorschriften. Indien er niet voldaan wordt aan de eisen wordt de inktvis onmiddellijk teruggestuurd naar de ambassadeur en vervangen door een nieuw. De ouders nemen zelf het inktvisje mee naar huis om te wassen op 60 graden. Indien het inktvisje na de wasbeurt ook niet meer aan de veiligheidsvoorschriften voldoet, wordt het eveneens teruggestuurd naar de ambassadeur en vervangen door een nieuw.

inktvisje1
inktvisje1

Ontwikkelingsgerichte zorg

Onze dienst neonatologie biedt ontwikkelingsgerichte zorg aan vanuit de NIDCAP methode (Newborn individualized deverlopement and assessment program). De zorg wordt zoveel mogelijk aangepast aan het ontwikkelingsniveau van ieder kind. Hierbij wordt rekening gehouden met zijn individuele omgeving, emotionele toestand en ontwikkelfase.

Volgende aandachtspunten worden gehanteerd:

 • Vermijden van te fel licht en te veel geluid
 • Comfortzorg bij de neonaat bewerkstelligen
 • Respect hebben voor het waak- slaapritme van het kindje
 • Stress en pijn voorkomen
 • Aandacht voor individuele noden van de neonaat
 • Actieve betrokkenheid van de ouders

Prenatale begeleiding

Een zwangerschap van 9 maanden gaat vaak gepaard met heel wat vragen en onzekerheden. Om toekomstige ouders zo goed mogelijk voor te bereiden op de nakende geboorte van hun kind organiseert de materniteit, in samenwerking met Kind en Gezin, zes infosessies per jaar, met thema’s als ‘sociaal aspect van de zwangerschap’ en ‘voorstelling zwangerschap, arbeid en borstvoeding’.

Daarnaast biedt de materniteit ook de mogelijkheid tot het volgen van prenatale oefenlessen of een individuele consultatie bij de vroedvrouw. Bovendien kunnen op de materniteit ook borstvoedingssessies gevolgd worden (elke eerste dinsdag van de maand). Meer informatie over deze initiatieven vindt u terug in de brochures: prenatale lessen - samen zwanger en prenatale consultatie door de vroedvrouw – infosessie borstvoeding (zie rubriek: brochures)

Baby Friendly Hospital Initiative

Het Baby Friendly Hospital Initiative werd in 1991 gelanceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie ( WHO) en het United Nations Children’s Emergency Fund (UNICEF) ter bescherming, bevordering en ondersteuning van borstvoeding.

AZ Alma neemt deel aan dit kwaliteitsproject en tracht binnen de prenatale diensten, verloskwartier en de kraamafdeling de moeders en hun nabije omgeving te ondersteunen zodanig dat er kwaliteitsvolle informatie en een goede begeleiding van de borst- en zuigelingenvoeding wordt aangeboden.

De belangrijkste doelstelling van het BFHI is om ervoor te zorgen dat iedere baby en moeder de beste start krijgt tijdens zwangerschap, arbeid en bevalling om zo een optimale gezondheid te garanderen.

Babyvriendelijke initiatieven: de tien vuistregels (233 KB, PDF) voor het welslagen van borstvoeding

Moedervriendelijke initiatieven: Zie Mother Friendly Care (hierboven)

De internationale gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk:
De internationale gedragscode (118 KB, PDF) heeft tot doel:

 • borstvoeding te beschermen en te bevorderen
 • te zorgen dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt
 • te bevorderen dat ouders voldoende en juiste voorlichting krijgen
 • richtlijnen te stellen aan de verkoop van en reclame voor babyvoeding.
Vertaling van de gedragscode in AZ Alma:
 • Az Alma neemt geen gratis stalen aan van vervangingsmiddelen voor moedermelk aan gereduceerde prijzen
 • Vervangingsmiddelen voor moedermelk worden aangekocht aan de gangbare groothandelsprijzen. Geen enkele vorm van promotiemateriaal voor voedingsmiddelen en dranken voor zuigelingen mag toegestaan worden binnen de gezondheidsdiensten.
 • De zwangere vrouwen ontvangen geen enkele vorm van promotie van kunstvoeding.
 • Het demonstreren van de gebruikswijze van kunstvoeding mag enkel door het verzorgend personeel gegeven worden en dit enkel voor de zwangeren, moeders en hun familie waarbij dit noodzakelijk is.
 • In AZ Alma worden de vervangingsmiddelen van moedermelk bewaard uit het zicht van de moeders.
 • Iedere vorm van financiële en materiële steun, waarbij de producten opgenomen in de code gepromoot worden, worden vermeden door de gezondheidswerkers.

Postnatale begeleiding

Na de geboorte van de baby kunnen heel wat vragen opduiken. Ouders kunnen met deze vragen terecht bij "de tiende maand". Deze organisatie bestaat uit een team van vroedvrouwen dat professionele hulp aanbiedt aan pas bevallen moeders en hun baby's. Zij doen dit in nauwe samenwerking met de gynaecoloog, kinderarts, huisarts en Kind en Gezin. Een aantal vroedvrouwen, die werken voor "de tiende maand" zijn eveneens actief op onze materniteit.

Brochures

Brochures

Welkom op materniteit [451 KB - PDF]
laatste wijziging 30/03/2017
 
website ontwikkeling Connexon
Disclaimer © AZ Alma 2017