AZ Alma Logo


Consultaties Consultaties Consultaties Consultaties
Geslaagd symposium over pijnbehandeling bij ouderen

Bijna 150 aanwezigen, een mix van (huis)artsen, verplegend en paramedisch personeel, woonden het symposium over pijnbehandeling bij ouderen door verpleegkundigen op de dienst geriatrie bij. Dokter Hilde Baeyens (geriater), dokter Jan Maeyaert (diensthoofd pijnkliniek), pijnverpleegkundige Martine De Loof en hoofdverpleegkundige Lieven Goeminne gaven boeiende uiteenzettingen. In een praktijkcasus konden de aanwezigen in kleinere groepen de theorie meteen toetsen aan de praktijk. Een afsluitende receptie ronde een leerrijke en gevarieerde avond af.

Disclaimer © AZ Alma 2014