Vlaanderenis werk

Revalidatiecentrum

Contactgegevens

09 310 15 95 (Eeklo)
Contacteer via e-mail


Openingsuren secretariaat:
maandag t.e.m. vrijdag
van 08.00 tot 12.00 en 12.45 16.45 uur

Revalidatiecentrum

VAPH

Bent u jonger dan 65 jaar en heeft u een blijvende handicap? Dan kan u beroep doen op de dienstverlening van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Zij staan in voor de bevordering van de sociale integratie van personen met een langdurige beperking.
Het is de taak van het multidisciplinair team van het revalidatiecentrum in AZ Alma om personen met een beperking te helpen in hun zoektocht naar hulpmiddelen, ondersteuning, zorg of begeleiding. Klik hier voor onze folder.

Team

Julie, Linda, Ineke, Brenda en Tessa heten u welkom!

DSC 0019

Aanbod

Wat doen we?

- ondersteuning en begeleiding bij de opstart van een dossier
- opmaak van een objectivering, afname van de zorgzwaarte-inschaling en opmaak van de prioritering
- advies bij hulpmiddelen en woningaanpassingen en de opmaak van adviesrapporten

Aanbod VAPH

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hieronder verstaan we aanvragen van grote en kleine hulpmiddelen, zoals steunbaren, trapliften, douchezitjes, … Maar er kunnen ook grote aanpassingen aan de woning en wagen worden aangevraagd.

Persoonsvolgende Financiering (PVF) - opvolger van persoonlijke assistentiebudget (PAB)

Het is een budget voor personen met een erkende handicap voor de organisatie van zorg, ondersteuning en assistentie. Bij dit systeem gaat het budget rechtstreeks naar de persoon met een beperking.
Niet iedereen krijgt hetzelfde budget. De PVF bestaat uit twee trappen:

Trap 1: Basisondersteuningsbudget (BOB)
Voor mensen die beperkte zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit is 300 euro per maand om de basiszorg te betalen. Dit zal automatisch toegekend worden via de Zorgkas.
Wat kan u ermee doen? Poetshulp inschakelen, enkele dagen in een dagcentrum verblijven.

Trap 2: Persoonsvolgend budget (PVB)
Voor mensen die meer intensieve en gespecialiseerde zorg nodig hebben. Het budget zal berekend worden op basis van de nood aan ondersteuning.
Wat kan u er mee doen? Voltijds in een voorziening verblijven of (voltijds) een assistent betalen voor ondersteuning in de thuisomgeving.

Financieel

De hulpverlening is gratis.
Enkel indien een consultatie bij een specialist nodig is, wordt een consultatie aangerekend.

Openingsuren

Op afspraak

Contact

Tessa via 09 310 13 89 of tessa.deroeck@azalma.be

Laatste wijziging: 27.10.2021