Vlaanderenis werk

Revalidatiecentrum

Contactgegevens

09 310 15 95 (Eeklo)
Contacteer via e-mail


Openingsuren secretariaat:
maandag t.e.m. vrijdag
van 08.00 tot 12.00 en 12.45 16.45 uur

Revalidatiecentrum

Leven in balans

Leven in balans omvat de therapieën rond cardiale, respiratoire en obesitas-revalidatie. Ook perifeer arterieel lijden (PAV) en diabetespatiënten zijn welkom.

Team

Nathalie, Maryke, Liesbet, Koen, Sophie, Julie en Joke heten u welkom!

Intake

Na doorverwijzing van uw arts-specialist wordt een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek.
In dat gesprek nemen we de medische gegevens en de voorgeschiedenis door om een individueel aangepast behandelschema op te stellen.
Houd rekening mee dat het gesprek een uur in beslag neemt. In een volgende sessie organiseren we de testings.

Hart 3

Programma

Cardiale revalidatie

Het hart is de pomp van het lichaam. Wanneer het pompmechanisme in gebreke blijft, betekent dat een ernstig risico voor uw gezondheid, zeker na het plaatsen van een of meerdere stents, na een of meerdere overbruggingen (CABG), hartfalen en hartritmestoornissen.
Indien een multidisciplinaire revalidatie is aangewezen, zal uw arts opteren voor een geïndividualiseerd revalidatieprogramma.

Indien nodig wordt u ook doorverwezen naar een diëtiste of psychologe voor een optimaal resultaat. Sowieso plannen we een gesprek met sociaal verpleegkundige Tessa. Denk eraan je identiteitskaart mee te nemen en te verwittigen indien je je afspraak niet haalt.

Respiratoire revalidatie

Respiratoire revalidatie is een zorgprogramma voor patiënten met een chronische longziekte en is ontworpen om de fysieke, sociale mogelijkheden en zelfstandigheid van de patiënt te bevorderen.
Onder andere mensen met chronisch obstructief longlijden (COPD) of astma kunnen, door hun arts, doorverwezen worden voor het volgen van een individueel revalidatieprogramma.
Indien medisch nodig, kan er getraind worden met extra zuurstoftoediening. Dit is echter steeds in overleg met de behandelende arts.

Revalidatie bij obesitas

De behandeling van overgewicht en obesitas vereist een multidisciplinaire aanpak waarbij energie-opname en –verbruik in balans worden gebracht.

Onze aanpak bestaat uit drie belangrijke pijlers:

  • Voedingstherapie
  • Bewegingstherapie
  • Gedragstherapie

Als parameter voor overgewicht wordt de Body Mass Index (BMI= gewicht/lengte²) aangewend:

  • BMI < 18 = ondergewicht
  • BMI tussen 18 en 25 = gezond gewicht
  • BMI tussen 25 – 30 = overgewicht
  • BMI >30 = obesitas

Niet enkel uw BMI is belangrijk voor uw gezondheid, maar ook uw levensstijl zoals voldoende fysiek actief zijn, gezonde voeding, roken, …

Financieel

De nomenclatuur en de kostprijs worden individueel bepaald en kunnen nagevraagd worden bij het secretariaat.

Openingsuren

Dag uur
Maandag 8u00 – 12u00 en 12u45 – 18u45
Dinsdag 8u00 – 12u00 en 12u45 – 18u45
Woensdag 8u00 – 12u00 en 12u45 – 16u45
Donderdag 8u00 – 12u00 en 12u45 – 18u45
Vrijdag 8u00 – 12u00 en 12u45 – 16u45

Laatste wijziging: 2.10.2020