Vlaanderenis werk

Revalidatiecentrum

Contactgegevens

09 310 15 95 (Eeklo)
Contacteer via e-mail


Openingsuren secretariaat:
maandag t.e.m. vrijdag
van 08.00 tot 12.00 en 12.45 16.45 uur

Revalidatiecentrum

Locomove

Elke patiënt met een aandoening van het bovenste en/of onderste lidmaat kan bij ons terecht voor een multidisciplinaire revalidatie.

Spartanova

Op basis van uw bestaande klachten en de door u beoefende sport wordt een sportspecifieke screening afgenomen. Deze heeft de bedoeling risicofactoren in kaart te brengen die aan de basis van uw klachten liggen. Aan de hand van de screening stellen we een persoonlijk oefenschema voor u op met als doel om enerzijds de bestaande klachten specifieker te kunnen behandelen en anderzijds om andere blessures te kunnen voorkomen (blessurepreventie). Dit oefenschema kan u gecombineerd onder begeleiding en zelfstandig thuis uitvoeren.

Functionele schoudertesting

Analoog aan de Spartanova-testing kunnen we bij bepaalde schouderklachten een specifieke schouderscreening voeren om de onderliggende oorzaken in kaart te brengen. Op basis hiervan wordt een persoonlijk oefenschema opgesteld.

Isokinetische testing/training (Biodex)

Bij een isokinetische testing objectiveren we krachtsverschillen tussen bepaalde spiergroepen en hun tegenhangers (zowel voor bovenste als onderste lidmaat), zodat nadien gerichter geoefend kan worden. Indien nodig kan u met het Biodex-toestel een trainingsschema volgen om de spierengroepen gericht op te trainen na deze screening.

Senioren in Balans

Locomotorische problemen en problemen bij dagelijkse handelingen nemen vaak toe naarmate we ouder worden. Na een screening wordt een oefenschema op maat samengesteld. Via krachttraining, aangevuld met conditionele training, valpreventie en andere educatieve workshops rond revelante thema’s trachten we om zo lang mogelijk fysiek actief te blijven.

Team

Ons team bestaat uit meerdere kinesitherapeuten en ergotherapeuten onder leiding van een fysische arts.

Bram, Dirk, Tom, Christophe, Koen, Sophie, Bart, Delphine, Marleen, Perla, Jorka en Michaël heten u welkom!

Intake

Na doorverwijzing door een arts (fysische arts, huisarts, orthopedisch chirurg, …) volgt een eerste gesprek en functioneel onderzoek door de kinesitherapeut en de ergotherapeut. Op basis van het voorgeschreven behandelplan worden in samenspraak met de patiënt de behandeldoelen opgesteld en toegelicht.

In het kader van kwaliteit en veiligheid vragen wij om bij elke afspraak uw identiteitskaart bij te hebben.

Gelieve steeds minstens 24 uur op voorhand – bij voorkeur telefonisch – te verwittigen indien u uw afspraak niet kan nakomen.

SP Locomotorisch

Financieel

De nomenclatuur en het aantal beurten worden bepaald op basis van de diagnose en het voorschrift van de arts. Informatie kan steeds nagevraagd worden bij het secretariaat. Enkel het remgeld dient door de patiënt te worden betaald.

Openingsuren

Dag uur
Maandag 8u00 - 18u45
Dinsdag 8u00 - 18u45
Woensdag 8u00 - 16u45
Donderdag 8u00 - 18u45
Vrijdag 8u00 - 16u45

Laatste wijziging: 2.10.2020