Vlaanderenis werk

Dagbehandeling Kinder- en jeugdpsychiatrie

Contactgegevens

09 310 13 30

Er kan enkel telefonisch aangemeld worden op donderdagvoormiddag tussen 09.00 en 12.00 uur.

Dagbehandeling Kinder- en jeugdpsychiatrie

Op de Dagbehandeling Kinder- en jeugdpsychiatrie krijgen kinderen en jongeren de ruimte om te exploreren, stil te staan, te ontdekken, te verbinden en zichzelf te ontplooien.

We bieden zorg op maat, in dialoog met het kind/de jongere en zijn/haar context. Daarbij gaan we uit van een nauwe samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid met de ouders en de reeds betrokken hulpverleners voor het welslagen van de opname.

De verbondenheid tussen het kind/de jongere en zijn/haar context is een vertrekpunt. De krachten van deze verbinding worden ingezet tijdens de behandeling en waar nodig versterkt. 

We streven naar een geïntegreerde zorg binnen een interdisciplinaire werking met respect voor het tempo en de draagkracht van het kind/de jongere en het gezin.

Laatste wijziging: 10.04.2019