Vlaanderenis werk

IMID-consultatie

Contactgegevens

09 310 08 07
Contacteer via e-mail


IMID-consultatie

Vanaf 1 september 2021 kan u beroep doen op een IMID-verpleegkundige.
IMID is een verzamelnaam voor een groep aandoeningen waarbij het immuunsysteem ontspoort.

Wat zijn IMID?

Immuungemedieerde ontstekingsziektes kunnen ontsporen op twee manieren:

 • Het immuunsysteem veroorzaakt zelf ontstekingsreacties. Dan spreken we van een auto-inflammatoire aandoening. Voorbeelden van auto-inflammatoire aandoeningen zijn IBD (Inflammatory Bowel Disease, chronische darmziekten zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa), spondyloartritis en jicht.
 • Het lichaam maakt antistoffen aan tegen het eigen weefsel. Dan spreekt men van een auto-immuunaandoening, zoals reumatoïde artritis en systemische lupus.

Deze auto-immuunaandoeningen situeren zich dus veelal in het veld van gastro-enterologie en reumatologie.

Hoe kunnen we u helpen?

De IMID verpleegkundige biedt u ondersteuning bij het leren omgaan met de ziekte en de gevolgen ervan voor uw dagelijks leven. De verpleegkundige bespreekt met u al de onderwerpen die tijdens het ziekteproces voor u van belang kunnen zijn, zoals:

 • informatie over onderzoeken die u moet ondergaan
 • lichamelijke klachten en beperkingen herkennen en hoe ermee om te gaan
 • informatie over geneesmiddelen zowel wat betreft de (bij)werkingen als de wijze waarop u het geneesmiddel moet gebruiken
 • wat te doen bij een opstoot van de ziekte
 • advies en voorlichting over voeding en leefregels
 • de eventuele emotionele, psychische en sociale gevolgen van de ziekte
 • vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
 • vaccinaties
 • informatie over patiëntenverenigingen, informatiemateriaal, …

Indien gewenst, verwijst de verpleegkundige u in overleg met uw specialist door naar andere hulpverleners zoals een kinesitherapeut, diëtiste, maatschappelijk werker of psycholoog.

De IMID-verpleegkundige werkt nauw samen met de gastro-enterologen en de reumatoloog.

Consultatiemomenten

Consultatiedagen Voormiddag Namiddag
Maandag / 13u30 - 16u30
Dinsdag / ENKEL TELEFONISCH van 13u30 - 15u30
Woensdag 9u - 12u30 13u - 16u30

Bent u verhinderd, dan vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk telefonisch door te geven.

Laatste wijziging: 11.08.2021