Vlaanderenis werk

Pastorale dienst

Contactgegevens

09 310 05 81 (Eeklo)
Contacteer via e-mail

Pastorale dienst

Een opname in het ziekenhuis is vaak een ingrijpend gebeuren. Het brengt zorgen van praktische aard met zich mee, maar er kunnen ook vragen rijzen die uw hart en uw bestaan ten diepste raken. Soms kan het deugd doen om die zorgen met iemand te delen.

In het ziekenhuis zijn pastorale werkers tewerkgesteld die vanuit een christelijke levensvisie elke patiënt en zijn naasten, met respect en openheid voor ieders verhaal, nabij willen zijn, u willen ondersteunen en begeleiden, dit ongeacht uw levensopvatting en/of geloofsovertuiging.

Bij onze pastorale werkers kunt u terecht voor een bezoek en een rustig gesprek:

  • over uw ziek-zijn,
  • over verdriet en vreugde
  • over geloof en ongeloof
  • over onmacht en kwetsbaarheid
  • over dankbaarheid, hoop en troost

En uiteraard ook voor een moment van inkeer of gebed, de ziekenzalving of ziekenzegen, het sacrament van de verzoening of een ander passend ritueel.

Iedere donderdag en zondag is er de mogelijkheid om de communie op de kamer te ontvangen. Dit kan aan de verpleging gemeld worden tijdens de bevraging.

In AZ Alma wordt uw religieuze en levensbeschouwelijke overtuiging gerespecteerd. De mogelijkheid bestaat om een bezoek van een vertegenwoordiger van een andere erkende eredienst of een moreel consulent aan te vragen via een verpleegkundige, via de Pastorale Dienst of via het formulier morele, godsdienstige of filosofische bijstand.

Laatste wijziging: 5.02.2019