Vlaanderenis werk

ZE33 PAAZ

Contactgegevens

09 310 15 43 (Aanmelden)
09 310 18 33 (Afdeling)
Contacteer via e-mail


Bezoekuren:
Afwisselende bezoekuren (deze kan u terugvinden in onze onthaalbrochure).

Aanmelden kan van 11.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 15.00 uur (ma-vr).

ZE33 PAAZ

Onze afdeling ziet er net iets anders uit dan een klassieke zorgeenheid. Er is ruimte voor therapie, maar ook voor complete rust. Dat alles zit verweven in onze dagstructuur.

Therapieruimtes

Gedurende de dag bieden we verschillende workshops aan. Zo hebben we een creatieve ruimte, houtatelier, muziekkamer, relaxatieruimte en bieden we kookworkshops aan in ons restaurant.

Familiekamer

Een opname heeft steeds impact op de gezinssituatie, zowel bij de partner als bij opgroeiende kinderen. Daarom hebben we specifieke aandacht voor KOPP-kinderen: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen.
Het is belangrijk om de partner en kinderen te betrekken bij de opname en/of de problematiek of hulpvraag van de patiënt. Zo willen we stilstaan bi de mogelijke impact van het psychisch ziek zijn van de ouder(s). Vaak komen er gevoelens van schaamte, boosheid of schuld bij. Ook parentificatie komt voor, waarbij het kind de zorg voor de ouder(s) gaat overnemen.

Bovendien tonen studies aan dat 1 op 3 kinderen van een ouder met psychische problemen of verslavingsproblemen zelf ook ernstige problemen ontwikkelt.

We willen daarom vooral preventief werken, om een stukje aan vroegdetectie te doen en om inzicht te krijgen in de thuissituatie. Afhankelijk van de leeftijd en de mogelijkheden van het kind gebeurt dit door gesprekken, spelvormen, knutselactiviteiten, duplopopjes, …

Afzonderingsruimte

Wanneer de emmer overloopt (overprikkeling, donkere gedachten, ...) kan de afzonderingsruimte soelaas bieden.

Echter, het gebruik van de afzonderingsruimte is geen standaardprocedure in geval van bijvoorbeeld suïcidale of psychotische patiënten.
Het gebruik van afzondering is een vrijheidsbeperkende maatregel die zeer ingrijpend kan zijn waardoor het gebruik van deze ruimte als laatste maatregel geldt nadat andere alternatieven zijn uitgeprobeerd en niet (meer) haalbaar zijn. De keuze of de beslissing om de afzondering te gebruiken moet weloverwogen zijn en gebeurt steeds in overleg met en na goedkeuring van de arts.

Deze ruimte dient niet als een strafmaatregel. Afzondering zorgt voor een beveiliging van de patiënt of de omgeving omdat er op dat moment sprake is van controleverlies bij de patiënt zelf.

Afzondering wordt steeds zo kort mogelijk gehouden en dus op regelmatige basis geëvalueerd.
Er is bovendien verhoogd toezicht met permanente camerabewaking en kamerbezoek.

Laatste wijziging: 7.10.2020