Vlaanderenis werk

ZE33 PAAZ

Contactgegevens

09 310 15 43 (Aanmelden)
09 310 18 33 (Afdeling)
Contacteer via e-mail


Bezoekuren:
Afwisselende bezoekuren (deze kan u terugvinden in onze onthaalbrochure).

Aanmelden kan van 11.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 15.00 uur (ma-vr).

ZE33 PAAZ

Zorgeenheid 33 PAAZ is een hospitalisatieafdeling die bedoeld is voor kortdurende opname van meerderjarige patiënten met acute psychische problemen of die in een crisissituatie verkeren. De opname gebeurt steeds op vrijwillige basis.

Visie en werking

De visie van onze afdeling is gebouwd op drie pijlers. We werken herstelgericht, patiëntgericht en contextgericht.

In een behandeling die gericht is op herstel gaan we in de eerste plaats samen met jou op zoek naar een manier van omgaan met de gevolgen van psychische moeilijkheden. Dit is niet hetzelfde als genezing, waarbij men louter de symptomen behandelt. Een herstelgerichte aanpak is eerder gericht op het ontgroeien van de catastrofale gevolgen van psychische moeilijkheden en de ontwikkeling van een nieuwe betekenis en een nieuw doel in jouw leven.

Onze behandeling is in de eerste plaats gericht op de patiënt. Dit wil zeggen dat jij nog steeds het beste weet wat goed voor je is. We leggen niet op voorhand vast wat het betekent om 'genezen' te zijn, maar zoeken samen met jou hoe jij het best kan herstellen van de impact die jouw psychische moeilijkheden gehad hebben op jouw leven. We proberen daarbij maximaal aanwezig te zijn en je te ondersteunen in deze individuele zoektocht.

Onze behandeling is ook gericht op de context. Psychische moeilijkheden gaan vaak gepaard met moeilijkheden op vlak van onze relaties met anderen. Wij proberen dan ook samen met jou te kijken hoe we die anderen kunnen betrekken in jouw behandeling zodat je na de opname verder kan rekenen op de steun en de sterkte die een ander jou kan bieden in je verdere herstel.

Brochure - Welkom op ZE33 PAAZ

Laatste wijziging: 24.04.2023