Vlaanderenis werk

Spoedgevallen

Contactgegevens

09 310 17 05 (Eeklo)
Contacteer via e-mail


Openingsuren secretariaat:
24/24u bereikbaar

Spoedgevallen

Doorlooptraject

Aanmelden aan de balie

U meldt zich aan bij de medewerker van de dienst Inschrijvingen die uw administratieve inschrijving zal verzorgen.

Extra belangrijk bij COVID-19

Als u met een vermoeden van COVID-19 naar de Spoedgevallendienst komt, is het extra belangrijk om aan uw medische informatie (zoals uw medicatieschema) te denken. Vaak worden patiënten doorverwezen via een triagecentrum en niet via de vaste huisarts die een goed beeld heeft van de thuismedicatie. In deze uitzonderlijke situatie mag er ook geen familielid bij de patiënt blijven die ons informatie kan geven. Een correct ingevuld medicatieschema is dus van levensbelang.
Meer informatie over het medicatieschema? Klik op de link en ga door naar het luikje 'Medisch-verpleegkundige gegevens'.

Onthaal door de verpleegkundige

De verpleegkundige vraagt u binnen in een triagelokaal zodat uw klachten kunnen geëvalueerd worden. Afhankelijk van dit gesprek en/of onderzoek zal u door de verpleegkundige toegewezen worden aan een bepaalde locatie.

Behandelruimte

De professionele zorgverleners zullen u verder onderzoeken en beslissen om de noodzakelijke onderzoeken aan te vragen (bijv.: RX, bloedonderzoek, etc.)

Wachten op de resultaten van de onderzoeken

Op basis van de resultaten van de onderzoeken zal de arts de behandeling opstarten.

Naar huis of opname in het ziekenhuis?

Indien nodig wordt u opgenomen in het ziekenhuis of kunt u naar huis, eventueel met een afspraak voor verdere behandeling bij de specialist of de huisarts.

Identiteitskaart terug gekregen?

Vergeet niet uw identiteitskaart terug te vragen indien u deze nog niet terug kreeg.

Laatste wijziging: 7.04.2020