Vlaanderenis werk

Sociale dienst

Contactgegevens

09 310 00 00 (Eeklo)
Contacteer via e-mail


Bereikbaarheid:
maandag t.e.m. vrijdag
van 09.00 tot 16.00 uur
C0 - Wachtzaal 2

Sociale dienst

Psychosociale hulpverlening

Een ziekte of behandeling kan uw leven ingrijpend veranderen en kan een impact hebben op diverse levensdomeinen, zoals: uw thuissituatie, uw relatie, uw dagbesteding, uw werksituatie en uw toekomstperspectieven. Meer specifiek kan het bijvoorbeeld gaan om een toegenomen zorgbehoefte, de verwerking van slecht nieuws, een verlies of vereenzaming. Een sociaal werker luistert naar uw verhaal en ondersteunt, geeft advies en begeleidt u en uw omgeving in het omgaan met uw nieuwe situatie.

Terug naar boven

Ontslagvoorbereiding en zorgcoördinatie

De periode van de ziekenhuisopname en het ontslag uit het ziekenhuis bereiden we graag met u voor. Houd er rekening mee dat veel hulp- en opvangmogelijkheden werken met een wachtlijst. Verwacht u problemen in functie van uw ontslag? Neem dan zo snel mogelijk, voor of tijdens uw opname, contact op met een sociaal werker.

Organisatie van thuiszorg

Rekening houdend met uw zorgnoden schakelt de sociaal werker ondersteunende thuiszorgdiensten in, zoals: thuisverpleging, gezinshulp, poesthulp, hulpmiddelen (bijv. een personenalarm) en uitleenmaterialen, warme maaltijden, ...

Ondersteuning mantelzorger

De sociaal werker geeft advies over diensten die de mantelzorger kunnen ondersteunen bij het opnemen van de zorg, zoals: dagopvang, nachtopvang, oppasdienst voor kinderen, dienstencentra, ...

Aanvragen voor residentiële zorg

Indien een terugkeer naar huis - tijdelijk - niet haalbaar is, helpt de sociaal werker u verder met uw aanvraag voor opname in o.a. een kortverblijf, een hersteloord, een revalidatiecentrum, een assistentiewoning, een serviceflat of een woonzorgcentrum.

Informatieverstrekking, advies en doorverwijzing

Naargelang de vraag en de nood verwijzen we door naar een specifieke hulpverlening zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

Overleg en afstemming

Overleg en afstemming met uw huisarts, uw arts-specialist, thuiszorg en andere hulpverleners.

Terug naar boven

Materiële hulpverlening

Een sociaal werker kan u helpen om verschillende zaken te regelen, zoals: het voorzien in kledij, het voorzien van opvang voor uw huisdieren, …

Terug naar boven

Sociaal-administratieve hulpverlening

Afhankelijk van uw zorgsituatie en hulpvraag kan een sociaal werker u informeren en adviseren over sociale voorzieningen, tegemoetkomingen, premies en andere sociale voordelen en over de voorwaarden om die aan te vragen.

Bijvoorbeeld: aangifte gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten, kinderbijslag, inkomensvervangende maatregelen, zorgpremie, parkeerkaart, …

Onze sociaal werkers kunnen u ook administratief ondersteunen bij een aanvraag. Elke vraag wordt individueel bekeken.

Terug naar boven

Financieel en juridisch-administratieve hulpverlening

Een sociaal werker helpt verder bij juridische en financiële vragen die te maken hebben met uw ziekte, ziekenhuisopname of behandeling.

U kan informatie, hulp, advies en administratieve ondersteuning vragen met betrekking tot de kostprijs van uw opname, afbetalingsplannen, bewindvoering, volmachten, OCMW-aanvragen … Een sociaal werker is op de hoogte van relevante wetgeving en kan u juridisch doorverwijzen.

Met financiële vragen of problemen die te maken hebben met uw behandeling in het ziekenhuis - bijv. vragen over uw factuur, kostenramingen, betalingsverbintenissen, ... - kan u ook terecht bij de dienst Tarificatie en facturatie.

Terug naar boven

Belangenbehartiging

Een sociaal werkers helpt u uw rechten en belangen te behartigen bij verschillende instanties.

Soms kan een patiënt zijn plaats niet opnemen in de samenleving. De sociaal werker zal samen met hem die situatie in de eerste plaats proberen te voorkomen. Staat toch iets zijn integratie in de weg, dan kan de sociaal werker dat signaleren aan instanties die mogelijk een oplossing kunnen bieden.

Terug naar boven

Auteur: diensthoofd Patiëntenbegeleiding

Laatste wijziging: 17.06.2021