Vlaanderenis werk

Logopedie

Contactgegevens

Klik onderaan door op de specifieke medewerker
Contacteer via e-mail


Logopedie

Neurogene taalstoornissen of afasie

Onder neurogene taalstoornissen of afasie verstaan we moeilijkheden met het spreken, schrijven, lezen en/of begrijpen van de taal (vb. geen zinnen kunnen maken, moeilijk op woorden komen, de boodschap niet begrijpen,…).

De logopedist zal de persoon met afasie begeleiden tot het bekomen van efficiënte communicatie in het dagelijkse leven. Dat kan via gesproken of geschreven taal, al dan niet met een communicatiehulpmiddel.

Laatste wijziging: 19.01.2022